جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
فهرست مطالب

رشته روان‌شناسی در کنکور یکی از رشته‌های پرطرفدار است که داوطلبین زیادی برای قبولی در آن با همدیگر رقابت می‌کنند. هر ساله برخی از داوطلبین با وجود دارا بودن رتبه خوب اما در رشته روان‌شناسی قبولی نمی‌شوند؛ زیرا انتخاب رشته صحیح و آگاهانه ای نداشته‌اند. در این نوشتار آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته روان‌شناسی دوره روزانه برای هر یک از سهمیه‌های کنکور سراسری ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری 1401-1402 در منطقه یک

سهمیه منطقه یک به افرادی تعلق می‌گیرد که سه سال آخر تحصیلی خود را در یکی از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و… گذرانده‌اند. افرادی که دارای سهمیه منطقه یک هستند با همدیگر در یک جامعه آماری سنجیده می‌شوند. در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی منطقه یک در کنکور سراسری ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری 1401-1402 در منطقه یک
رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه محل تحصیل
10782 سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
11779 بوشهر دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر
11821 مهدی‌شهر دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی مهدی‌شهر)
12290 زنجان دانشگاه زنجان
13477 بجنورد دانشگاه بجنورد
1433 تهران دانشگاه غیردولتی شهید مطهری - تهران
1515 تهران دانشگاه غیردولتی شهید مطهری - تهران
1602 سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
2296 تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2494 کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری 1401-1402 در منطقه دو

افرادی مشمول سهمیه منطقه دو هستند که سه سال آخر تحصیل خود را در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ گذرانده باشند.  داوطلبین منطقه دو نسبت به سایر مناطق از جمعیت بیشتری برخوردار هستند به همین ظرفیت بیشتری به این داوطلبین اختصاص می‌یابد. توجه داشته باشید که داوطلبین هر منطقه فقط با داوطلبین همان منطقه مقایسه می‌شوند. رتبه در سهمیه نسبت به رتبه کشوری اهمیت بیشتری دارد در نتیجه برای انتخاب رشته رتبه سهمیه در نظر گرفته می‌شود.

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری 1401-1402 در منطقه دو
رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه محل تحصیل
21725 بندرعباس دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
22344 اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز
23499 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد
26216 ملایر دانشگاه ملایر
30176 پلدختر دانشگاه لرستان - خرم‌آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر (ویژه پسران))
5107 سنندج دانشگاه کردستان - سنندج
5130 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد
5170 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد
5810 اقلید مرکز آموزش عالی اقلید
35407 کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری 1401-1402 در منطقه سه

افرادی که دارای شرایط زیر باشند جزء منطقه سه سنجیده می‌شوند.

  • افرادی که سه سال آخر تحصیل خود را در مناطق دورافتاده، شهرهای دور و کم‌برخوردار از نظر رفاهی گذرانده باشند جزء منطقه سه محسوب می‌شوند.
  • افرادی که حداقل دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده باشند، مشمول سهمیه منطقه سه هستند.
  • کلیه داوطلبین معلول اعم از (نابینا، ناشنوا، کم‌شنوا، معلولین جسمی حرکتی که بند معلولیت را در زمان ثبت‌نام کنکور پر کرده‌اند و مدارک مربوطه را نیز به سازمان سنجش ارسال کرده‌اند) جزء مناطق 3 محسوب می‌شوند.
آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری 1401-1402 در منطقه سه
رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه محل تحصیل
21725 بندرعباس دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
22344 اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز
23499 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد
26216 ملایر دانشگاه ملایر
30176 پلدختر دانشگاه لرستان - خرم‌آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر (ویژه پسران))
5107 سنندج دانشگاه کردستان - سنندج
5130 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد
5170 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد
5810 اقلید مرکز آموزش عالی اقلید
35407 کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه

کارنامه قبولی روان‌شناسی سراسری 1402-1401 و حداقل درصد لازم

دارا بودن اطلاعاتی نظیر حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته روان‌شناسی دانشگاه سراسری و رتبه لازم باعث می‌شود تا داوطلبین با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. یکی از اطلاعاتی که در کارنامه کنکور سراسری درج می‌شود، درصدهای دروس داوطلبینی است که سال‌های گذشته در این رشته قبول شده اند. کارنامه قبولی رشته روان‌شناسی می‌تواند مبنای دقیقی برای تحلیل وضعیت داوطلبین رشته روان‌شناسی باشد. در ادامه حداقل درصد لازم سال گذشته در اختیار شما قرار داده است.

کارنامه قبولی روان‌شناسی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه 1

با توجه به اینکه پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه لحاظ می‌شود در این قسمت کارنامه قبولی روان‌شناسی سال گذشته و حداقل درصد لازم دروس در سهمیه منطقه یک درج شده است:

حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه 1
محل سکونت دانشگاه محل قبولی ریاضیات ادبیات فارسی تخصصی تاریخ و جغرافیا منطق و فلسفه اقتصاد زبان عربی تخصصی جامعه‌شناسی روان‌شناسی
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 50 42.29 50 33.4 71.8 51.7 93.4 81.69
کرج دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 23.39 58.9 21.2 38.4 51.29 71.69 76.69 68.4
اصفهان دانشگاه اصفهان 28.39 67.8 32.29 18.39 92.4 75 76.69 73.4
کرج دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 25 43.4 31.2 30 35.9 78.4 95 76.69
اصفهان دانشگاه اصفهان 36.7 26.7 16.7 26.7 56.5 38.4 65 100
تهران دانشگاه غیردولتی شهید مطهری - تهران 10 44.5 13.39 36.7 71.8 50 41.7 83.4
تهران دانشگاه غیردولتی شهید مطهری - تهران 25 31.2 18.89 10 64.19 45 66.69 75
سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 5 24.5 0 35 92.4 78.4 46.7 75
تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 5 20 21.2 16.7 28.29 58.4 73.4 88.4
کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه 0 36.7 42.29 18.39 77 25 45 78.4

کارنامه قبولی روان‌شناسی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه دو

در این قسمت چندین نمونه از کارنامه آخرین نفرات قبولی در رشته روان‌شناسی که دارای سهمیه منطقه دو هستند را جمع‌آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده‌ایم:

حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه دو
رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه محل قبولی ریاضیات ادبیات فارسی تخصصی تاریخ و جغرافیا منطق و فلسفه اقتصاد زبان عربی تخصصی جامعه‌شناسی روان‌شناسی
3217 همدان دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 13.39 0 31.7 51.29 76.69 70 58.4
3679 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 0 43.4 21.2 18.39 61.59 36.7 63.4 65
4080 اراک دانشگاه اراک 31.7 34.5 26.7 15 23.1 26.7 23.39 48.4
4264 قزوین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - قزوین 5 48.9 -1.1 15 74.4 58.4 35 66.69
4497 ارومیه دانشگاه ارومیه 6.69 32.29 30 8.39 66.69 21.7 71.69 58.4
4593 زنجان دانشگاه زنجان 13.39 44.5 1.2 10 84.69 30 31.7 83.4
5107 سنندج دانشگاه کردستان - سنندج 36.7 10 2.29 30 33.4 41.7 53.4 53.4
5170 خرم‌آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد 0 25.6 35.59 16.7 28.29 5 93.4 58.4
5810 اقلید مرکز آموزش عالی اقلید 10 18.89 8.89 25 59 25 65 56.7
35407 کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه 0 7.8 0 3.4 46.2 16.7 20 28.39

کارنامه قبولی روان‌شناسی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه سه

یکی از سهمیه‌های کنکور سراسری، سهمیه منطقه سه است. با توجه به اینکه رتبه پذیرفته شده در رشته روان‌شناسی با سهمیه منطقه سه نسبت به منطق یک و دو متفاوت است، بنابراین در ادامه تعدادی از کارنامه قبولی روان‌شناسی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه 3 هستند را جمع‌آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده‌ایم:

حداقل درصد لازم برای روان‌شناسی سراسری در سهمیه منطقه سه
رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه محل قبولی ریاضیات ادبیات فارسی تخصصی تاریخ و جغرافیا منطق و فلسفه اقتصاد زبان عربی تخصصی جامعه‌شناسی روان‌شناسی
1113 همدان دانشگاه بوعلی سینا - همدان 88.4 35.59 40 43.4 12.89 66.69 18.39 30
2870 قزوین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - قزوین 10 20 17.79 33.4 48.79 18.39 68.4 61.7
3633 رشت دانشگاه گیلان - رشت 8.39 33.4 6.69 33.4 84.69 61.7 83.4 73.4
4232 زنجان دانشگاه زنجان 0 41.2 6.69 26.7 2.4 25 68.4 83.4
5002 سنندج دانشگاه کردستان - سنندج 21.7 27.79 13.39 8.39 71.8 16.7 65 81.69
5458 بندرعباس دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5 27.79 15.6 15 30.79 28.39 86.69 65
5559 کازرون (خشت) دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 15 37.79 5.59 -3.29 71.8 26.7 90 63.4
6493 کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه 5 36.7 3.4 5 69.3 60 61.7 58.4
7270 جهرم دانشگاه جهرم 18.39 20 14.5 10 53.9 20 53.4 68.4
8367 ملایر دانشگاه ملایر 26.7 33.4 12.3 23.39 43.59 0 51.7 73.4

رتبه‌های قبولی روان‌شناسی دانشگاه دولتی روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)

در ادامه رتبه‌های قبولی روان‌شناسی دانشگاه تهران روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)  ارائه شده است.

رتبه‌های قبولی روان‌شناسی دانشگاه دولتی روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
میانگین تراز رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
8153 2 1 منطقه 1 دختر تبريز روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7720 4 3 منطقه 1 پسر تهران روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7919 5 4 منطقه 1 پسر مشهد روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7467 59 22 منطقه 2 دختر بندپي روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7685 66 23 منطقه 2 دختر تربت‌حیدریه روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7502 81 27 منطقه 2 دختر تربت‌حیدریه روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7722 43 4 منطقه 3 دختر كاشمر روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه
7540 102 12 منطقه 3 پسر املش روان‌شناسی|دانشگاه تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی شبانه کنکور 1401

دوره شبانه یا نوبت دوم دانشگاه‌های سراسری طرفداران زیادی دارد. تفاوت این دوره با دوره روزانه در شهریه است. در ادامه آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی کنکور را در سهمیه‌های مختلف مشاهده می‌کنید:

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی شبانه کنکور 1401 – منطقه یک
دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه سمنان 9908
دانشگاه علوم و معارف قران کریم - قم (محل تحصیل شیراز) 14696
دانشگاه بیرجند 15000
مجتمع آموزش عالی گناباد 15948
دانشگاه تبریز 5115
آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی شبانه کنکور 1401 – منطقه دو
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 27989
دانشگاه ولی‌عصر (عج) – رفسنجان 34423
دانشگاه جیرفت 35097
دانشگاه سمنان 39711
دانشگاه مازندران – بابلسر 46495
آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی شبانه کنکور 1401 – منطقه سه
دانشگاه فردوسی – مشهد 1603
دانشگاه مازندران – بابلسر 2496
دانشگاه تبریز 3300
دانشگاه گیلان – رشت 6749
دانشگاه رازی کرمانشاه 9935

نرم‌افزار انتخاب رشته گزینه دو

برای اینکه بتوانید یک انتخاب رشته اصولی داشته باشید باید از کارنامه‌های قبولی و همچنین درصدهای لازم برای قبولی در رشته روان‌شناسی آگاه باشید. با توجه به اینکه نرم‌افزار انتخاب رشته گزینه دو یکی از بهترین سامانه‌های مشاوره‌ای برای انتخاب رشته صحیح و اصولی است، ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم که از نرم‌افزار رایگان گزینه دو استفاده کنید. در این سامانه از هوش مصنوعی قوی به همراه جامعه آماری بالا جهت الگویابی بین داده‌های واقعی داوطلبین سال‌های گذشته استفاده شده است. داوطلبین با کمک فیلترهای ورودی می‌توانند انتخاب رشته خود را شخصی‌سازی کرده و در نهایت اولویت‌بندی‌های دقیق را به دست آورند.

آخرین رتبه قبولی روان‌شناسی سراسری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

پرسش و پاسخ

این اطلاعات سبب افزایش آگاهی داوطلب از محدوده درصدهای قبولی رشته موردنظر می‌شود.

رتبه منطقه فردی که دارای منطقه قبولی مشابه با منطقه شما است را ملاک مقایسه و سنجش خود قرار دهید.

 درصدهای قبولی روان‌شناسی سال گذشته منبع مناسبی برای اطلاع از محدوده درصدهای قبولی روان‌شناسی کنکور 1402 است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x