جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی ریاضی در کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی ریاضی در کنکور سراسری
1. رشته‌های پرطرفدار انتخابی در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک
فهرست مطالب

رتبه قبولی کنکور ریاضی 1402 در رشته‌های پرطرفدار چقدر است؟ هر سال داوطلبین زیادی برای انتخاب رشته‌های پرطرفدار در گروه علوم ریاضی با همدیگر رقابت می‌کنند. با برگزاری آزمون و دریافت کارنامه‌های اولیه، داوطلبین باید یک انتخاب رشته آگاهانه انجام بدهند تا به هدف خود برسند. در این نوشتار آخرین رتبه قبولی کنکور گروه ریاضی در رشته های پرطرفدار را بیان کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

1. رشته‌های پرطرفدار انتخابی در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

جزئیات در مورد رتبه قبولی کنکور ریاضی 1402

داوطلبینی که قصد انتخاب رشته کنکور ریاضی را دارند می‌توانند آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی در رشته‌های پرطرفدار 1402 را مشاهده کنند. برای داشتن یک انتخاب رشته آگاهانه می‌توان با مشاهده شانس قبولی خود به کمک آخرین رتبه کنکور 1402 در سال‌های گذشته، وضعیت خود را تخمین بزنند.

1. رشته‌های پرطرفدار انتخابی در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

رتبه قبولی رشته مهندسی برق

جدول زیر آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی در رشته مهندسی برق را نشان می‌دهد.

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق
دانشگاه سهمیه رتبه قبولی دوره
دانشگاه صنعتي شريف منطقه یک 43 روزانه
دانشگاه تهران منطقه یک 214 روزانه
دانشگاه صنعتي اميرکبير منطقه یک 942 روزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه یک 1621 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه یک 1245 روزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه یک 2916 روزانه
دانشگاه صنعتي شريف منطقه دو 54 روزانه
دانشگاه تهران منطقه دو 184 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه دو 1385 روزانه
دانشگاه بوعلي سينا همدان منطقه دو 7513 روزانه
دانشگاه رازي - کرمانشاه منطقه دو 16542 روزانه
دانشگاه تبریز منطقه سه 3040 روزانه
دانشگاه علم و صنعت ايران – منطقه سه 208 روزانه
دانشگاه بوعلي سينا همدان منطقه سه 3205 روزانه
دانشگاه رازي - کرمانشاه منطقه سه 7500 روزانه

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

آخرین رتبه قبولی برای رشته مهندسی کامپیوتر در سهمیه‌های مختلف در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر
دانشگاه سهمیه رتبه قبولی دوره
دانشگاه صنعتي شريف منطقه یک 31 روزانه
دانشگاه تهران منطقه یک 124 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه یک 1268 روزانه
دانشگاه فردوسی – مشهد منطقه یک 2260 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 1923 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتي شريف منطقه دو 27 روزانه
دانشگاه تهران منطقه دو 88 روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان منطقه دو 575 روزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه دو 2690 پردیس خودگردان
دانشگاه تهران منطقه سه 43 روزانه
دانشگاه دامغان منطقه سه 2455 روزانه
دانشگاه رازی کرمانشاه منطقه سه 1566 روزانه
دانشگاه ملایر منطقه سه 18920 نوبت دوم

آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی مکانیک

ظرفیت پذیرش رشته تعهدی پزشکی در جدول زیر ذکر شده است.

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک
دانشگاه سهمیه رتبه قبولی دوره
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه یک 344 روزانه
دانشگاه کاشان منطقه یک 990 روزانه
دانشگاه اصفهان منطقه یک 2110 روزانه
دانشگاه گیلان _ رشت منطقه یک 1178 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 3157 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 3099 پردیس خودگردان
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) – قزوین منطقه دو 956 روزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منطقه دو 6422 نوبت دوم
دانشگاه شهید باهنر – کرمان منطقه دو 22677 نوبت دوم
دانشگاه اراک منطقه سه 4166 روزانه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان منطقه سه 7388 روزانه
دانشگاه صنعتی شاهرود منطقه سه 4227 روزانه
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل منطقه سه 9526 نوبت دوم
دانشگاه لرستان – خرم‌آباد منطقه سه 15677 نوبت دوم

آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی صنایع

آخرین رتبه قبولی کنکور رشته مهندسی صنایع در سهمیه‌های مختلف در جدول زیر نمایش‌داده‌شده است:

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع
دانشگاه سهمیه رتبه قبولی دوره
دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر ایثارگران 25 درصد ظرفیت 688 روزانه
دانشگاه شهید باهنر – کرمان ایثارگران 25 درصد ظرفیت 755 روزانه
دانشگاه بوعلی سینا – همدان ایثارگران 5 درصد ظرفیت 4088 روزانه
دانشگاه تهران منطقه یک 533 روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران منطقه یک 1225 روزانه
دانشگاه تبریز منطقه یک 6144 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه یک 2516 پردیس خودگردان
دانشگاه خوارزمی تهران منطقه دو 688 روزانه
دانشگاه یزد منطقه دو 3341 روزانه
دانشگاه فردوسی – مشهد منطقه دو 4326 نوبت دوم
دانشگاه تبریز منطقه سه 744 روزانه
دانشگاه تربت‌حیدریه منطقه سه 16480 روزانه
دانشگاه کردستان منطقه سه 5055 روزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه سه 2270 پردیس خودگردان

آخرین رشته قبولی رشته مهندسی عمران

جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی عمران را در سهمیه مناطق نشان می‌دهد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته مهندسی عمران را در کنکور ریاضی دارند، می‌توانند از جدول زیر بهره بگیرند.

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران
دانشگاه سهمیه رتبه قبولی دوره
دانشگاه بوعلی سینا – همدان منطقه یک 9155 روزانه
دانشگاه شهید بهشتی منطقه یک 2216 روزانه
دانشگاه قم منطقه یک 477 روزانه
دانشگاه فردوسی – مشهد منطقه یک 4855 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه یک 2966 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان منطقه دو 1472 روزانه
دانشگاه صنعتی ارومیه منطقه دو 15899 روزانه
دانشگاه محقق اردبیلی منطقه دو 22324 نوبت دوم
دانشگاه صنعتی شریف منطقه دو 6955 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه دو 3618 پردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه سه 415 روزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منطقه سه 1005 روزانه
دانشگاه دامغان منطقه سه 4755 روزانه
دانشگاه ملایر منطقه سه 15422 نوبت دوم

لیست رشته‌های کنکور ریاضی و فنی

رشته‌های آزمون سراسری هر ساله از طریق دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 1402 توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود. داوطلبین بر اساس علاقه خود می‌توانند کلیه رشته‌هایی که مدنظر دارند را در فرم انتخاب رشته وارد کنند.

لیست رشته‌های کنکور ریاضی و فنی
آمار و سنجش آموزشی آموزش ابتدایی (ویژه فرهنگیان) آموزش تربیت‌بدنی (ویژه فرهنگیان) آموزش ریاضی
آموزش فیزیک آموزش کودکان استثنایی (ویژه فرهنگیان) ادیان و مذاهب اقتصاد
حسابداری الکترونیک و مخابرات دریایی امنیت اطلاعات امنیت اقتصادی
امنیت بین‌الملل امنیت نرم ایمنی صنعتی پژوهشگری امنیت
تاریخ اسلام تربیت مروج سیاسی چندرسانه‌ای حفاظت اطلاعات
روان‌شناسی ریاضیات و کاربردها زبان و ادبیات عربی شیعه شناسی
ضدتروریسم علم اطلاعات و دانش شناسی فلسفه و کلام اسلامی علوم انتظامی
علوم تربیتی علوم حدیث علوم فنی امنیت علوم قرآن و حدیث
علوم قضایی علوم کامپیوتر علوم مهندسی علوم ورزشی
علوم و مهندسی آب فقه شافعی فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی فناوری اطلاعات و ارتباطات فیزیک
فیزیک مهندسی گردشگری مدیریت اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه مدیریت بیمه اکو
مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب‌وکار
مدیریت مالی مدیریت و بازرگانی دریایی مربیگری عقیدتی معارف اسلامی
تبلیغ و ارتباطات معارف اسلامی و اخلاق معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم قرآنی معارف اسلامی و علوم تربیتی معارف اسلامی و کلام معارف اسلامی و مدیریت
معماری داخلی مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی الکترونیک هواپیمایی مهندسی انرژی
مهندسی اویونیک مهندسی برق مهندسی بهره‌برداری راه‌آهن مهندسی پزشکی
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر مهندسی حرفه‌ای معماری مهندسی حمل‌ونقل ریلی
مهندسی خط و سازه‌های ریلی مهندسی دریا مهندسی دریانوردی مهندسی ساخت و تولید
مهندسی شهرسازی مهندسی صنایع مهندسی عمران مهندسی کامپیوتر
مهندسی کشتی مهندسی کشتی ( موتور) مهندسی ماشین‌آلات دریایی مهندسی ماشین‌های ریلی
مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی مهندسی مخابرات هواپیمایی مهندسی معماری مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی نساجی
مهندسی نقشه‌برداری مهندسی هوافضا مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز هوانوردی
مهندسی نساجی مهندسی نقشه‌برداری مهندسی هوافضا هتلداری
شیمی کاربردی شیمی محض مهندسی پلیمر مهندسی شیمی
مهندسی معدن مهندسی نفت آمار مهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی بیم‌سنجی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار مهندسی اقتصادی کشاورزی

ظرفیت و رتبه قبولی کنکور ریاضی

ظرفیت کل پذیرش انتخاب رشته ریاضی سال گذشته در هر یک از دوره‌های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، مناطق محروم، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه غیرانتفاعی، پیام‌نور و دانشگاه آزاد در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ظرفيت پذيرش رشته‌های تحصيلی گروه آزمايشی ریاضی در دوره‌های مختلف کنکور
دوره با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی دوره با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی
روزانه 34763 روزانه 34763
نوبت دوم (شبانه) 2263 نوبت دوم (شبانه) 2263
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد 4614 پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد 4614
سهمیه مناطق محروم، زلزله‌زده و سایر مصوبات 1508 سهمیه مناطق محروم، زلزله‌زده و سایر مصوبات 1508
دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 6514 دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد) 6514
دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی 2461 دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی 2461
دانشگاه پیام‌نور 3829 دانشگاه پیام‌نور 3829
جمع کل 55952 جمع کل 55952

نکات مهم در مورد انتخاب رشته در کنکور سراسری

نکات مهم در مورد انتخاب رشته در کنکور سراسری در زیر ارائه شده است:

  1. برای اکثر داوطلبان کنکور سراسری، سهمیه مناطق اعمال می‌شود که شامل سه بخش منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه است این منطقه‌بندی‌ها بر اساس دسترسی به امکانات آموزشی تعیین می‌گردد.
  2. به‌خاطر داشته باشید که هیچ دو داوطلبی که از دو منطقه جداگانه (سهمیه مناطق) در کنکور سراسری شرکت می‌کنند و یا متقاضی قبولی در رشته‌ای که تأثیر بومی گزینی روی آن اعمال می‌شود، هستند را با هم مقایسه نکنید.
1. رشته‌های پرطرفدار انتخابی در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

پرسش و پاسخ

در زیر لیست رشته‌های پرطرفدار انتخابی گروه آزمایشی ریاضی فیزیک ذکر شده است:

  • مهندسی برق
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی شیمی

بر اساس کارنامه‌های واقعی داوطلبان سال گذشته جمع‌آوری‌شده است.

منظور از عبارت “آخرین رتبه” این است که با توجه به جمعیت شرکت‌کننده در کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف، کدام رتبه‌ها به‌عنوان آخرین رتبه‌های مجاز به انتخاب رشته در کنکور ریاضی هستند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Lio
Lio
6 ماه قبل

ولی برق شریف امسال با ۱۰۰ و خورده ایم اوردن

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x