جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم

امتحان نهایی ریاضیات گسسته ویژه رشته ریاضی فیزیک به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضیات گسسته در 3 فصل به مباحثی مانند نظریه اعداد، گراف و مدلسازی آن و  ترکیبیات و شمارش می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. در کتاب ریاضیات گسسته فرایندهایی مانند استدلال، تعمیم، حل مسئله، طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل بازپاسخ، بازنمایی های چندگانه و گفتمان ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی دانش آموزان دارد. امتحان نهایی گسسته یکی از امتحانات اصلی رشته ریاضی است.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی گسسته پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی گسسته از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب گسسته

کتاب ریاضی گسسته 3 فصل دارد. فصل 1 “آشنایی با نظریه اعداد” نام دارد که خود شامل 3 درس “استدلال ریاضی”، “بخش پذیری در اعداد صحیح” و “هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها” می باشد. فصل 2 “گراف و مدل سازی” است که در 2 درس به “معرفی گراف” و “مدلسازی با گراف” می پردازد. در فصل 3 که “ترکیبیات یا شمارش” نامیده شده است، دانش آموزان در غالب دو درس با “مباحثی در ترکیبیات” و “روش هایی برای شمارش” آشنا می شوند.

بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته

در امتحان نهایی گسسته نوبت خرداد به بخش نخست کتاب که شامل فصل یک و بخشی از فصل دو می باشد _ و در آزمون نیم سال اول مورد ارزیابی قرار گرفته است_ 7 نمره اختصاص می یابد. بخش دوم کتاب هم که شامل ادامه فصل دو و کل فصل سه می باشد، 13 نمره خواهد داشت. در امتحان خرداد به صورت مجزا از فصل یک 5 نمره، از فصل دو 7 نمره و از فصل سه 8 نمره سوال مطرح می شود. در امتحان نهایی نوبت شهریور و دی از فصل یک 7 نمره، از فصل دو 6 نمره و از فصل سه 7 نمره سوال مطرح می شود.

مدت زمان برگزاری امتحان نهایی ریاضیات گسسته حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات 15 تا 20 می باشد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی گسسته دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی گسسته + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس گسسته سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. در ادامه نمونه هایی از سوالات این بخش آورده شده است:

1- درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید. (0.5 نمره)

الف) اگر a|b و  b≠0، در این صورت |a|>|b|.

پاسخ : نادرست (0.25)

ب) بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد 4 و 2- برابر 2- است.

پاسخ : نادرست (0.25)

خرداد 1401

2- ثابت کنید باقی مانده تقسیم مربع هر عدد فرد بر 8، برابر یک است. (1.5 نمره)

پاسخ : a=2k+1 (0.25) ⇒ a2=4k2+4k+1 (0.25) =4k(k+1)+1 (0.25)=4×2q+1 (0.25)=8q+1 (0.25)⇒r=1 (0.25)

دی 1400

3- حداقل چند نفر در یک سالن ورزشی مشغول تماشای مسابقه کشتی باشند تا مطمئن باشیم لااقل 20 نفر از آن ها روز تولدشان در هفته، یکسان است؟ (0.75 نمره)

پاسخ : k+1=20⇒k=19 (0.25)    , kn+1=19×7+1=134 (0.5)

شهریور 1400

4- کوتاه پاسخ دهید. (1 نمره)

می خواهیم با حروف “ب” و “ج” و ارقام 8، 6، 5، 4، 2، 1 رمزی شامل 8 کاراکتر تشکیل دهیم. مطلوب است:

الف) تعداد رمزهایی که هر یک از آن ها با یک حرف آغاز و حرف دیگر خاتمه یابد.

پاسخ :  !2×!6 (0.5)

ب) تعداد رمزهایی که در آن ها حروف کنار هم باشند.

پاسخ : !7×!2 (0.25)

خرداد 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی ریاضیات گسسته باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکات مهم درباره امتحان نهایی ریاضیات گسسته

مفاهیم مربوط به گراف با استفاده از شکل آن آموزش داده می شود. در امتحان نهایی نیز در طراحی یک یا چند سوال از شکل گراف استفاده می شود.

کتاب گسسته فاقد حذفیات است و در امتحان نهایی تمامی مباحث کتاب ممکن است مورد پرسش قرار بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی ریاضیات گسسته صرفا به حفظ کردن فرمول ها و مسائل اثباتی بسنده نکنید، سعی کنید با تمرین زیاد بر مباحث مسلط باشید و درس را به صورت مفهومی در ذهن بسپارید. البته به این نکته توجه کنید که میزان قابل توجهی از سوالات از طریق اثبات پاسخ داد می شوند.

زمان امتحان نهایی گسسته حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات آن 15 تا 20 عدد می باشد.

سعی کنید قبل از امتحان نهایی گسسته استراحت کافی کنید تا در جلسه امتحان تمرکز بالا داشته باشید.

سوالات متداول

در بارم بندی امتحان نهایی گسسته در نوبت خرداد 7 نمره به نیمسال نخست تا صفحه 42 و 13 نمره به نیمسال دوم اختصاص دارد. در نوبت شهریور و دی 7 نمره از فصل یک، 6 نمره ار فصل دو و 7 نمره سوال از فصل سه طراحی می شود.

برای موفقیت در امتحان نهایی گسسته بهتر است دانش آموزان نخست کتاب و مباحث درسی را مطالعه کنند و سپس با نمونه سوالات امتحان نهایی خود را مورد سنجش و ارزشیابی قرار داده و نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف نمایند

مدت زمان امتحان نهایی گسسته 120 دقیقه و تعداد تقریبی سوالات 15 تا 20 می باشد.