جستجو
Close this search box.

راهنمای کارنامه های فردی

ابر کارنامه گزینه دو در دوره اول متوسطه ودوره دوم متوسطه دارای رویکرد های متفاوتی است.از آنجایی که در دروه اول متوسطه هدف از آزمون سنجش و یادگیری است و معیارهایی مانند رتبه، درصد و تراز  تنها برای رتبه بندی و مقایسه دانش آموزان می باشد برای دوره اول متوسطه کاربردی ندارد. اما در دروه دوم متوسطه مقایسه دانش آموز با دیگران (رتبه، درصد و تراز) نقش مهمی در آزمون ها تستی و تشریحی دارد، بر طبق همین معیار کارنامه های گزینه دو برای این دو دوره متفاوت می باشد.

برای دسترسی به راهنمای دوره کد بر روی دکمه مدنظر کلیک نمایید