جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

راهنمای مرور درس فیزیک دوازدهم در روزهای پایانی کنکور

راهنمای مرور درس فیزیک دوازدهم در روزهای پایانی کنکور
مقایسه انواع روش مطالعه
فهرست مطالب

در روزهای پایانی قبل از کنکور، مراجعه به مباحث فیزیک می‌تواند کلیدی برای موفقیت در کنکور باشد. با تمرکز بر نکات کلیدی هر فصل و استفاده از تکنیک‌های مرور مناسب، می‌توانید به بهترین شکل ممکن برای کنکور آماده شوید. این مقاله به شما راهنمایی می‌کند که چگونه به بهترین نحو ممکن از زمان محدود خود در روزهای پایانی استفاده کنید تا مطالب فیزیک را به یاد بیاورید و مفاهیم را تثبیت کنید.

با گزینه دو همراه باشید

راهنمای مرور درس فیزیک دوازدهم در روزهای پایانی کنکور

مرور فیزیک در ثانیه های آخر

برای مرور درس فیزیک در روزهای پایانی، می‌توانید به سرفصل‌های مختلف فیزیک دوازدهم و تکنیک‌های مرور برای هر فصل توجه کنید. اینجا سرفصل‌های فیزیک دوازدهم را ذکر می‌کنم، همراه با تکنیک‌های مرور که می‌توانید برای هر فصل از آن‌ها استفاده کنید:

درس فیزیک دوازدهم برای دو رشته‌ی تجربی و ریاضی، با تفاوت‌هایی در دسته‌بندی فصل‌ها، اما با مباحث اصلی یکسان ارائه شده است. در رشته تجربی، مباحث به چهار فصل تقسیم شده‌اند که در ادامه به آن می پردازیم.

مباحث فیزیک دوازدهم تجربی:

فصل اول – حرکت بر خط راست:

 1. شناخت حرکت: مفاهیم پایه‌ای مانند مسافت، جابجایی، و سرعت تدریس می‌شوند.
 2. حرکت با سرعت ثابت: روابط و نمودارهای مربوط به حرکت با سرعت ثابت بررسی می‌شود.
 3. حرکت با شتاب ثابت: روابط حرکت با شتاب ثابت و نمودارهای آن تدریس می‌شوند.

فصل دوم – دینامیک:

 1. قوانین حرکت نیوتون: قوانین سه گانه نیوتن و کاربردهای آنها در مسائل فیزیکی بررسی می‌شوند.
 2. معرفی برخی از نیروهای خاص: نیروهایی مانند گرانش، اصطکاک، و نیروی کششی سطح تشریح می‌شوند.
 3. تکانه و قانون دوم نیوتون: تعریف تکانه و استخراج فرمول آن از قانون دوم نیوتن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 4. نیروی گرانشی: اثرات نیروی گرانشی و کاربردهای آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل سوم – نوسان و امواج:

 1. نوسان دوره‌ای: مفاهیمی مانند تناوب و بسامد در نوسان دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 2. حرکت هماهنگ ساده: مباحث مربوط به حرکت هماهنگ ساده و نمودارهای سینوسی آن تدریس می‌شوند.
 3. انرژی در حرکت هماهنگ ساده: مفهوم انرژی در حرکت هماهنگ ساده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 4. تشدید: مفاهیمی مانند بسامد طبیعی و تشدید در امواج مورد توجه قرار می‌گیرند.

فصل چهارم – آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای:

 1. اثر فوتوالکتریک و فوتون: اثر فوتوالکتریک و تأثیر آن در انتقال انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 2. طیف خطی: مفاهیم مربوط به طیف خطی در فیزیک اتمی مورد تدریس قرار می‌گیرند.
 3. مدل اتم رادرفورد بور: ساختار اتم و مدل رادرفورد بور به تفصیل بررسی می‌شود.
 4. لیزر: کاربردها و اصول کار لیزر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تکنیک‌های مرور برای هر فصل فیزیک دوازدهم

تکنیک های مرور برای هر فصل فیزیک در ادامه ارائه شده است:

 1.  

فصل اول - حرکت بر خط راست:

 1. شناخت حرکت:
  • فلش‌کارت‌ها: مفاهیم کلیدی مانند مسافت، جابجایی، بردار مکان، سرعت و شتاب را روی فلش‌کارت‌ها بنویسید و مرور کنید.
  • نمودارها: نمودارهای مکان-زمان و سرعت-زمان را رسم کنید و تحلیل کنید.
  • تمرین‌های متنوع: مسائل مختلفی را که شامل مفاهیم پایه حرکت شناسی هستند، حل کنید.
 2. حرکت با سرعت ثابت:
  • حل مسائل: تمرین‌های مختلفی را که شامل حرکت با سرعت ثابت هستند، حل کنید.
  • رسم نمودار: نمودارهای مرتبط با حرکت با سرعت ثابت را رسم کنید و تحلیل کنید.
 3. حرکت با شتاب ثابت:
  • فرمول‌ها: فرمول‌های مربوط به حرکت با شتاب ثابت را مرور کنید و حفظ کنید.
  • حل مسائل: مسائل مختلفی را که شامل حرکت با شتاب ثابت هستند، حل کنید.

فصل دوم - دینامیک:

 1. قوانین حرکت نیوتون:
  • فلش‌کارت‌ها: قوانین سه‌گانه نیوتون را روی فلش‌کارت‌ها بنویسید و مرور کنید.
  • حل مسائل: تمرین‌های مختلفی را که شامل قوانین حرکت نیوتون هستند، حل کنید.
 2. معرفی برخی از نیروهای خاص:
  • جدول‌ها: یک جدول از نیروهای مختلف و ویژگی‌های آنها تهیه کنید.
  • حل مسائل: مسائل مختلفی را که شامل نیروهای خاص هستند، حل کنید.
 3. تکانه و قانون دوم نیوتون:
  • فرمول‌ها: فرمول‌های مربوط به تکانه را مرور کنید و حفظ کنید.
  • حل مسائل: مسائل مختلفی را که شامل تکانه و قانون دوم نیوتون هستند، حل کنید.
 4. نیروی گرانشی:
  • مطالعه عمیق: مباحث مربوط به نیروی گرانشی را به دقت مطالعه کنید.
  • حل مسائل: تمرین‌های مختلفی را که شامل نیروی گرانشی هستند، حل کنید.

فصل سوم - نوسان و امواج:

 1. نوسان دوره‌ای:
  • تعاریف و فرمول‌ها: تعاریف و فرمول‌های نوسان دوره‌ای را مرور کنید.
  • نمودارها: نمودارهای مربوط به نوسان دوره‌ای را رسم کنید و تحلیل کنید.
 2. حرکت هماهنگ ساده:
  • تمرین‌ها: تمرین‌های مختلفی را که شامل حرکت هماهنگ ساده هستند، حل کنید.
  • نمودارها: نمودارهای مکان-زمان حرکت هماهنگ ساده را رسم کنید.
 3. انرژی در حرکت هماهنگ ساده:
  • فرمول‌ها: فرمول‌های مربوط به انرژی در حرکت هماهنگ ساده را مرور کنید و حفظ کنید.
  • حل مسائل: مسائل مختلفی را که شامل انرژی در حرکت هماهنگ ساده هستند، حل کنید.
 4. تشدید:
  • تعاریف: تعاریف مهم مانند بسامد طبیعی و تشدید را مرور کنید.
  • حل مسائل: تمرین‌های مختلفی را که شامل تشدید هستند، حل کنید.
 5. موج و انواع آن:
  • تعاریف و فرمول‌ها: تعاریف و فرمول‌های مربوط به امواج را مرور کنید.
  • نمودارها: نمودارهای مربوط به انواع امواج را رسم کنید و تحلیل کنید.

فصل چهارم - آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای:

 1. اثر فوتوالکتریک و فوتون:
  • مطالعه عمیق: مباحث مربوط به اثر فوتوالکتریک و فوتون را به دقت مطالعه کنید.
  • حل مسائل: تمرین‌های مختلفی را که شامل اثر فوتوالکتریک هستند، حل کنید.
 2. طیف خطی:
  • تعاریف و فرمول‌ها: تعاریف و فرمول‌های مربوط به طیف خطی را مرور کنید.
  • حل مسائل: مسائل مختلفی را که شامل طیف خطی هستند، حل کنید.
 3. مدل اتم رادرفورد بور:
  • مطالعه عمیق: مدل رادرفورد بور و جزئیات آن را مطالعه کنید.
  • حل مسائل: تمرین‌های مختلفی را که شامل مدل اتمی رادرفورد بور هستند، حل کنید.
 4. لیزر:
  • مطالعه و تمرین: اصول کار لیزر و کاربردهای آن را مرور کنید و مسائل مرتبط را حل کنید.

این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا هر فصل از فیزیک دوازدهم را به خوبی مرور کرده و برای آزمون‌ها آماده شوید.

نکات کلیدی برای مرور موثر:

 • حل مسائل عملی: استفاده از مثال‌ها و مسائل عملی می‌تواند در تثبیت مفاهیم کمک کند.
 • استفاده از تصاویر و جداول: برای نمایش گرافیکی مفاهیم و پیچیدگی‌های فیزیکی.
 • مرور مفاهیم اصلی: تمرکز بر نکات کلیدی و اصول اساسی هر فصل برای درک بهتر و به یادگیری موثر.

این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهترین نتیجه را در مرور درس فیزیک در روزهای پایانی داشته باشید.

آنچه در مورد تکنیک مرور فصل های فیزیک دوزادهم مطالعه کردید.

: با استفاده از تکنیک‌های مروری که در این مقاله معرفی شدند، شما می‌توانید به بهترین شکل ممکن برای کنکور فیزیک آماده شوید. به یاد داشته باشید که مراجعه مداوم به نکات کلیدی هر فصل و حل مسائل عملی می‌تواند به شما در درک بهتر مفاهیم کمک کند و اطمینان حاصل کنید که همه جزئیات مهم را به یاد دارید.

پرسش و پاسخ

 برای بهترین استفاده از زمان محدود، می‌توانید به نکات زیر توجه کنید:

  • تمرکز بر نکات کلیدی هر فصل و مرور سریع آن‌ها.
  • حل مسائل عملی و استفاده از نمودارها و جداول برای بهترین درک مفاهیم.
  • استفاده از تکنیک‌های مروری مثل تکرار فعال و استفاده از فلش کارت‌ها.

برخی از تکنیک‌های موثر برای مرور فیزیک در روزهای پایانی شامل موارد زیر می‌شود:

  • حل مسائل عملی و مرور نمودارها و جداول.
  • استفاده از تصاویر و شبیه‌سازی‌های واقعی برای درک بهتر مفاهیم.
  • تمرین مداوم با استفاده از سوالات امتحانی و مثال‌های عملی.

 برای به یاد بیاوردن و تثبیت مفاهیم پیچیده، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

  • تکرار مداوم و مرور دوره‌ای مطالب.
  • حل مسائل متنوع و استفاده از تکنیک‌های یادگیری معکوس.
  • توضیح و تفسیر مفاهیم به دیگران و یادگیری از آن‌ها.

جهت دستیابی به تعادل مناسب، ابتدا مفاهیم تئوری را به دقت مطالعه کنید و سپس با حل تمرینات مختلف، این مفاهیم را به کار بگیرید تا تسلط خود را بهتر سازید.

بله، استفاده از ویدیوهای آموزشی و منابع آنلاین به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر درک کنید و از روی آنها حل تمرینات و مسائل عملی را تمرین کنید.

 • حل مسائل عملی: استفاده از مثال‌ها و مسائل عملی می‌تواند در تثبیت مفاهیم کمک کند.
 • استفاده از تصاویر و جداول: برای نمایش گرافیکی مفاهیم و پیچیدگی‌های فیزیکی.
 • مرور مفاهیم اصلی: تمرکز بر نکات کلیدی و اصول اساسی هر فصل برای درک بهتر و به یادگیری موثر.

این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا بهترین نتیجه را در مرور درس فیزیک در روزهای پایانی داشته باشید.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x