جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی

رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی
رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی
فهرست مطالب

داوطلبینی که قصد شرکت در انتخابات کنکور سراسری را دارند باید از رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی تهران و رشته‌های پرطرف‌دار آن آگاهی داشته باشند. به این منظور آگاهی از رتبه‌های داوطلبین سال گذشته می‌توانند کمک شایانی به داوطلبین کند. در این نوشتار همراه شما هستیم تا آخرین رتبه لازم برای قبولی رشته‌های پرطرف‌دار کنکور را بیان کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی

کارنامه قبولی رشته داروسازی و درصدهای لازم برای پذیرش در دانشگاه‌های مطرح

داشتن اطلاعاتی مانند کارنامه قبولی رشته داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته در دانشگاه سراسری، سبب می‌شود تا علاقه‌مندان به تحصیل در این رشته برای رسیدن به هدف خود به صورت هوشمندانه عمل کنند و وارد مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته کنکور شوند. یکی از اطلاعاتی که برای انتخاب رشته مفید واقع می‌شود، اطلاع از کارنامه قبولی رشته داروسازی و درصدهای داوطلبینی است که سال‌های گذشته در این رشته قبول شده اند.

کارنامه قبولی داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی در سهمیه منطقه یک

کارنامه قبولی داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی در سهمیه منطقه یک در زیر ذکر شده است:

کارنامه قبولی داروسازی و حداقل درصد لازم برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی در سهمیه منطقه یک
رتبه در سهمیه شهر داوطلب دانشگاه زمین‌شناسی زیست‌شناسی شیمی ریاضیات فیزیک
815 شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0 64 56.2 65.59 70
1325 مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 23.39 56.7 48.59 56.7 42.29
1725 تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 15 56.7 39.09 37.79 58.9
1950 کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 0 59.4 62.9 47.79 72.3
2264 بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 5 64.69 54.29 33.4 26.7
2322 زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 43.4 66.69 23.89 45.59 57.79
2588 بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 10 50 33.4 47.79 43.4
2625 اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 38.4 54.7 34.29 43.4 64.5
3214 زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل 36.7 57.4 33.4 53.4 21.2
3556 تهران دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران 33.4 45.4 35.29 38.9 57.79

کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 2

سهمیه منطقه دو یکی از سهمیه‌های پرجمعیت کنکور ۱۴۰۲ محسوب می‌شود. به همین خاطر در این قسمت چندین نمونه از کارنامه آخرین نفرات قبولی در رشته داروسازی که دارای سهمیه منطقه دو هستند را جمع‌آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده‌ایم:

کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه شهر داوطلب دانشگاه زمین‌شناسی زیست‌شناسی شیمی ریاضیات فیزیک
2406 کرج دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 23.39 66.69 49.59 46.7 44.5
2944 زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 0 51.4 43.9 55.59 53.4
2948 همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 15 60 42.9 57.79 52.29
3425 ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 43.4 50.7 41 47.79 56.7
3952 بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 6.69 46 56.2 44.5 53.4
3986 خرم‌آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم‌آباد 0 38 67.69 60 72.3
4001 اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور - اهواز 23.39 43.4 49.59 55.59 40
4048 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 38.4 38 49.59 37.79 56.7
4419 اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور - اهواز 30 52 33.4 60 47.79
5260 زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل 15 52 35.29 55.59 55.59
29007 تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 0 30.7 9.6 17.79 18.89

کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 3

رتبه افراد پذیرفته شده در رشته داروسازی با سهمیه منطقه 3 متفاوت از منطقه 2 و 1 است؛ بنابراین در ادامه تعدادی از کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 3 هستند را جمع‌آوری کرده و مطابق جدول زیر ارائه داده‌ایم:

کارنامه قبولی داروسازی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه شهر داوطلب دانشگاه زمین‌شناسی زیست‌شناسی شیمی ریاضیات فیزیک
1115 تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 40 44 42.9 58.9 52.29
1231 تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 58.4 54.7 45.79 45.59 60
1255 تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 28.39 66.69 41 48.9 50
1911 کرج دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 36.7 54 37.2 56.7 38.9
2004 اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 0 46 51.5 44.5 81.19
2220 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 20 52.7 43.9 47.79 71.19
3975 تهران دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهران 33.4 30 42.9 33.4 44.5

لیست دانشگاه‌هایی که رشته داروسازی را پذیرش می‌کنند.

در زیر لیست دانشگاه‌هایی که در رشته داروسازی پذیرش دارند، ارائه شده است:

لیست دانشگاه‌هایی که رشته داروسازی را پذیرش می‌کنند.
دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آیت‌الله املی دانشگاه علوم پزشکی كرمان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (پردیس خودگردان رامسر) دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دامغان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (دانشکده داروسازی)
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رتبه لازم برای رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان

رتبه لازم برای رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان در زیر ارائه شده است:

رتبه لازم برای رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی دانشگاه
1948 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم پزشکی مشهد
1910 منطقه 1 علوم پزشکی اصفهان
2001 منطقه 1 علوم پزشکی مازندران – ساری
2144 منطقه 1 علوم پزشکی ارومیه
850 منطقه 3 علوم پزشکی مشهد
2960 منطقه 3 علوم پزشکی جندی‌شاپور – اهواز

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد

ملاک پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد بر اساس رتبه کشوری و تراز کل است. در بخش زیر رتبه کشوری پذیرفته‌شدگان رشته داروسازی در دانشگاه آزاد گردآوری شده است:

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد
رتبه کشوری دانشگاه شهر داوطلب سهمیه قبولی
10001 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی گلستان ایثارگران
11207 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی البرز بسیج فعال
8582 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مازندران ایثارگران
9681 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی زنجان عادی
8477 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خراسان رضوی عادی
9364 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بندرعباس عادی
8778 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تهران عادی
9838 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی تهران عادی
9173 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران البرز عادی
10215 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی اصفهان عادی
8731 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خراسان رضوی عادی
9292 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران همدان عادی
10663 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی بابل عادی
10603 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی فارس عادی
10205 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی اصفهان عادی
9857 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران البرز عادی
8527 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اردبیل عادی
8837 دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران همدان عادی
9720 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی مازندران عادی
10204 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی کردستان عادی
10714 دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی خراسان رضوی عادی

آخرین رتبه پذیرفته شده رشته داروسازی در سهمیه منطقه 1، 2، 3 و ایثارگری (5 درصد) در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه پذیرفته شده رشته داروسازی در سهمیه منطقه 1، 2، 3 و ایثارگری (5 درصد) در دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان شده است:

آخرین رتبه پذیرفته شده رشته داروسازی در دانشگاه تهران
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 994 آخرین رتبه قبولی منطقه 1 994
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 1822 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 1822
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 371 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 371
آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصد 406 آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5 درصد 406

پرسش و پاسخ

مشاهده کارنامه سایر داوطلبان، کمک می‌کند که فرد با یک دید واقع‌بینانه، انتخاب رشته خود را انجام دهد.

حداقل رتبه قبولی در رشته داروسازی به سهمیه منطقه فرد بستگی دارد.

 میزان درصد دروس قبولی داروسازی کنکور سال گذشته در هر یک از سهمیه مناطق، متفاوت است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ترانه
ترانه
1 ماه قبل

ببخشید الان یعنی با رتبه کشوری ۱۰۰۰۰ که میشه ۵۰۰۰ منطقه دو ، میشه دارو قبول شد ؟

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x