آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

رتبه کشوری در کارنامه سراسری
رتبه کشوری در کارنامه سراسری
فهرست مطالب

کارنامه کنکور حاوی رتبه های مختلف است که رتبه کشوری یکی از این رتبه های درج شده در کارنامه است. رتبه کشوری بیانگر این است که هر داوطلب در میان تمامی افراد شرکت کننده در آن گروه آزمایشی دارای چه رتبه ای بوده و نفر چندم است. در این نوشتار همراه شما هستیم تا در مورد رتبه کشوری به ارائه توضیحاتی بپردازیم.

با گزینه دو همراه باشید.

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

اهمیت آگاهی از رتبه های مختلف در کارنامه کنکور سراسری

از مهمترین اقداماتی که باید بعد از دریافت کارنامه کنکور سراسری انجام دهید، تحلیل کارنامه است. هر داوطلب زمانی که کارنامه کنکور خود را دریافت می کند، با رتبه ها و جداول مختلفی روبه روی می شود که باید از تمامی این رتبه ها و تاثیر آن در انتخاب رشته آگاه باشد تا بهترین انتخاب رشته را انجام دهد.

فرآیند انتخاب رشته از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند آینده داوطلب را تعیین کند. با توجه به این موضوع، برای این که انتخاب رشته به خوبی انجام گیرد، نیاز به بررسی رتبه های مختلف درج شده در کارنامه کنکور از جمله رتبه کشوری است.

برای داشتن یک انتخاب رشته موفق حتما باید به جزئیات کارنامه و رتبه ها آشنایی کامل داشته باشید. اما در انتخاب رشته تا چه میزان باید به رتبه کشوری توجه داشت؟ در ادامه به تشریح رتبه کشوری و تاثیر آن در انتخاب رشته می پردازیم

کارنامه کنکور سراسری و رتبه های مختلف آن

در کارنامه اولیه کنکور سراسری رتبه های وجود دارد. داوطلبان کنکور سراسری براساس یکی از این رتبه ها باید انتخاب رشته خود را انجام بدهند. رتبه های که در این کارنامه وجود دارد عبارت اند از: رتبه کشوری، رتبه در سهمیه مناطق و رتبه کل در سهمیه است. هر یک از این رتبه ها نشان دهنده جایگاه داوطلب در میان سایر داوطلبانی است که در یک سهمیه مشخص شرکت کرده اند.

در کارنامه کنکور سراسری چندین رتبه وجود دارد که ممکن است بسیاری از داوطلبین از کاربردهای رتبه ها اطلاعی نداشته باشند و بدون آگاهی از آن ها برای انتخاب رشته اقدام کنند که این یک کار اشتباه است.

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

رتبه کشوری چیست؟

رتبه کشوری کنکور سراسری در واقع رتبه ای است که داوطلب با توجه به عملکرد خود در کنکور و میزان پاسخ های صحیح خود، در میان تمام شرکت کنندگان کنکور از سراسر کشور در گروه آزمایشی خود، به دست آورده است. رتبه کشوری در بین همه داوطلبان اعم از دختر و پسر، ‌دارای سهمیه و بدون سهمیه و داوطلبان همه مناطق است.

رتبه کشوری در کارنامه کنکور اهمیت دارد؟

در بین رتبه های موجود در کارنامه سراسری، رتبه کشوری نشان دهنده جایگاه فرد در میان داوطلبان شرکت کننده در آن گروه آزمایشی است. بسیاری از داوطلبین بر این عقیده هستند چون کنکور سراسری به صورت آزمون هماهنگ کشوری برگزار می شود، پس رتبه کشوری بسیار حائز اهمیت است و برای انتخاب رشته باید به این رتبه توجه کرد، اما این یک تصور اشتباه است.

از آنجایی که ملاک پذیرش داوطلبین در دانشگاه ها برای تمامی رشته ها براساس سهمیه های مختلف انجام می شود از این رو ملاک اصلی انتخاب رشته برای هر فرد رتبه آن در سهمیه است.

در رتبه کشوری که رتبه خالص داوطلب است، سهمیه های مختلف مانند سهمیه های ایثارگران، سمیه منطقه، سهمیه رزمندگان، سهمیه بهیار و … روی رتبه کشوری داوطلب اعمال نشده است.

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

اهمیت رتبه کشوری برای انتخاب رشته

رتبه هر فرد بدون در نظر گرفتن سهمیه های مختلف، رتبه کشوری را نشان می دهد. رتبه کشوری جایگاه فرد را در بین تمامی افراد شرکت کننده در گروه آزمایشی نشان داده و نقش چندانی در انتخاب رشته دانشگاه های دولتی دارد. به عبارتی برای پذیرش دانش آموزان در انتخاب رشته و دانشگاه های دولتی ، رتبه کشوری ملاک قرار نمی گیرد. از آن جایی که رتبه کشوری بدون اعمال هیچگونه سهمیه ای لحاظ شده است، در پذیرش داوطلبین نقشی ندارد و رتبه اصلی که معیار پذیرش افراد در انتخاب رشته است، رتبه سهمیه نهایی است.

اگر برای انتخاب رشته به دنبال دانشگاه های دولتی و روزانه هستید و یا قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های غیردولتی به جز آزاد را دارید، باید برای انتخاب رشته به رتبه سهمیه نهایی توجه کنید. اما اگر برای انتخاب رشته دانشگاه های آزاد مجاز شده اید، باید بدانید که رتبه کشوری جهت پذیرش مورد سنجش قرار می گیرد.

رتبه در سهمیه کنکور که با هدف عدالت آموزشی بین تمامی شرکت کنندگان لحاظ شده است، برای انتخاب رشته دانشگاه های دولتی و غیردولتی به جز دانشگاه آزاد اهمیت دارد.

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

تفاوت رتبه کشوری و رتبه کل در سهمیه نهایی

جایگاه کشوری داوطلبین برای انتخاب رشته از اهمیت زیادی برخوردار نیست. همانطور که گفتیم رتبه کشوری برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اهمیت دارد. به عبارتی برای قبولی دانشگاه آزاد نمره کل یا همان تراز کسب شده داوطلبین در آزمون سراسری مدنظر قرار می گیرد و رتبه در سهمیه داوطلب ها برای دانشگاه های آزاد از اهمیت کمتری برخوردار هستند. تفاوت رتبه کشوری و رتبه کل در سهمیه نهایی در زیر ارائه شده است:

رتبه کشوری

رتبه کل در سهمیه نهایی

برای مثال، اگر یک نفر از سهمیه ایثارگری برخوردار است، رتبه در سهمیه مشخص می کند که این فرد در بین تمام کسانی که از این سهمیه استفاده می کنند، چه جایگاهی به دست آورده است. در نتیجه فرد تنها با کسانی مقایسه می شود که دارای آن سهمیه خاص هستند، نه همه شرکت کنندگان کنکور.

تفاوت رتبه کشوری و رتبه کل در سهمیه نهایی در کارنامه کنکور در این است که رتبه کشوری ملاک انتخاب رشته دانشگاه آزاد قرار می گیرد و رتبه کل در سهمیه نهایی ملاک انتخاب رشته دانشگاه های سراسری است.

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

شرایط پذیرش دانشگاه آزاد با رتبه کشوری

ادغام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد، از سال 1392، ملاک پذیرش دانشگاه آزاد رتبه کشوری داوطلب است و به طور کلی نوع پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد براساس رتبه خالصو بدون سهمیه است. البته در دو سال اخر تغییراتی در نحوه پذیرش دانشگاه آزاد انجام شده است. داوطلبینی که قصد انتخاب رشته در دانشگاه آزاد را دارند باید براساس رتبه در سهمیه فرم انتخاب رشته خود را انتخاب کنند.

رتبه کشوری، رتبه نهایی برای پذیرش در دانشگاه ها نیست و این رتبه وضعیت داوطلب را نسبت به سایر داوطلبین در کل کشور می سنجد.

کلام آخر

جهت انجام فرآیند انتخاب رشته، رتبه در سهمیه از اهمیت بیش تری نسبت به رتبه کشوری برخوردار است، چرا که برای هر سهمیه خاص، تعدادی کرسی در هر یک از دانشگاه ها در نظر گرفته شده است. به عبارتی فرآیند انتخاب رشته این افراد تا حد زیادی مجزا از بقیه داوطلبان خواهد بود.

رتبه در سهمیه برای انتخاب رشته نسبت به رتبه کشوری کنکور سراسری در اولویت قرار می گیرد.

رتبه کشوری در کارنامه سراسری

پرسش و پاسخ

رتبه کشوری هر داوطلب نشان دهنده جایگاه وی در میان تمامی شرکت کنندگان بدون اعمال سهمیه است.

رتبه کشوری برای انتخاب رشته و پذیرش در دانشگاه های آزاد اهمیت دارد. برای قبولی در دانشگاه های آزاد به رتبه کشوری توجه می شود. اما برای انتخاب رشته برای دانشگاه های روزانه و غیرولتی به جز آزاد، رتبه کل در سهمیه نهایی مدنظر قرار می گیرد.

برای پذیرش در دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه و غیردولتی به جز دانشگاه آزاد، رتبه کل در سهمیه نهایی مد نظر قرار می گیرد. برای انتخاب رشته و پذیرش در دانشگاه های آزاد به رتبه کشوری داوطلب توجه می شود.

ملاک پذیرش دانشگاه ها برای رشته ها براساس سهمیه های متفاوتی صورت می پذیرد. به همین دلیل ملاک اصلی برای پذیرش و انتخاب رشته، رتبه فرد در سهمیه است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x