زبان انگلیسی پایه دهم (تمامی رشته ها)

زبان انگلیسی دهم

آموزش زبان انگلیسی پایه دهم شامل فیلم آموزشی دروس، جزوات آموزشی، نمونه سوالات امتحانی و دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم ویژه تمامی رشته ها

زبان انگلیسی دهم دارای دو کتاب Student book و Workbook می باشد. Student book کتاب اصلی دانش آموزان پایه دهم می‌باشد و workbook نیز کتاب کار آنهاست که دارای تمریناتی همسو با کتاب اصلی است. هر کتاب در 4 فصل تدوین شده است و از لحاظ محتوایی به موضوعات مهمی می پردازد. برای آموزش بهتر این درس مجموعه فیلم‌های آموزشی، جزوات درسی و نمونه سوالات امتحانی این درس در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. این محتوای آموزشی می تواند در کنار برنامه درسی به شما کمک کند تا فرآیند یادگیری شما به نحو بهتری شکل بگیرد.

فیلم آموزشی زبان انگلیسی دهم

فیلم آموزشی نکات مهم درس عربی پایه دهم رشته ریاضی شامل قواعد و آموزش ترجمه صحیح واژه ها و افعال

درس زبان انگلیسی پایه دهم دارای نکات آموزشی مهمی می باشد. بخش زیادی از این نکات آموزشی در کلاس درسی توسط معلمین آموزش داده می شود. تجربه نشان داده است که استفاده از فیلم های آموزشی در کنار برنامه درسی مدرسه برای یادآوری مطالب و کمک به یادگیری بهتر دانش آموزان موثر است. به همین دلیل و برمبنای تحقق عدالت آموزشی مجموعه فیلم های آموزش درس زبان انگلیسی دهم به صورت رایگان در اختیار شما دانش آموزان قرار گرفته است. این مجموعه حاوی حدود 45 فیلم آموزشی از نکات مهم این درس می باشد.