جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

درس دین و زندگی جز دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک است. کتاب دین و زندگی رشته ریاضی 10 فصل دارد. 6 فصل نخست مربوط به آزمون نیم سال است و برای امتحان نهایی هر 10 درس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. البته دروس 7 تا 10 شامل سوالات و تاثیر بیشتری در امتحان می شود.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته ریاضی و فیزیک در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس تعلیمات دینی با ما همراه باشید.

دانلود مجموعه سوالات امتحان نهایی دینی تجربی و ریاضی

آرشیو سوالات امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس دین و زندگی رشته علوم ریاضی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. در تقویم های امتحانی آموزش و پرورش این امتحان با نام امتحان تعلیمات دینی شناخته می شود. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی تعلیمات دینی رشته ریاضی از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بارم بندی امتحان نهایی دینی ریاضی

کتاب دین و زندگی 3 ویژه رشته ریاضی شامل 10 درس است که این دروس در دو بخش خلاصه می شود. در بخش نخست این کتاب که به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود، در 6 درس به موضوع “تفکر و اندیشه” پرداخته می شود. این 6 درس در نیمه نخست سال تدریس می گردد و محدوده امتحانی نیم سال اول را در بر می گیرد. بخش دوم کتاب “در مسیر” نام دارد و شامل 4 درس است. بخش اصلی ارزشیابی پایانی نیز به همین 4 درس اختصاص دارد. در ارزشیابی نهایی 7 نمره به 6 درس نخست و 13 نمره به 4 درس بعدی اختصاص یافته است. پس دانش آموزان رشته ریاضی برای موفقیت در امتحان نهایی تعلیمات دینی باید توجه ویژه ای به دروس نیم سال دوم داشته باشند.

مدت زمان و تعداد سوالات

تعداد سوالات امتحان نهایی دین و زندگی حدود 25 سوال و وقت تقریبی آزمون 75 تا 80 دقیقه است. وقت آزمون با تعداد سوالات نسبت مستقیم دارد و در آزمون هایی که تعداد سوالات بیش از 25 باشد، زمان آزمون نیز 80 دقیقه خواهد بود.

در امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته ریاضی، 7 نمره به دروس نیمسال اول و 13 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی و فیزیک
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی دین و زندگی رشته ریاضی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی دینی ریاضی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس دین و زندگی رشته ریاضی در سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان تعلیمات دینی همواره به موضوع به تدبر در آیات و احادیث می پردازد. در این بخش مفهاهیمی از یک آیه یا حدیث مرتبط با موضوعات کتاب به صورت مستقیم از دانش آموز خواسته می شود. سوالات این بخش 2/5 تا 3 نمره دارد. در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش تدبر در آیات و احادیث آورده شده است:

1- با توجه به آیه شریفه “یا اَیُها التاسُ اَنتُمُ الفقراءُ اِلی اللهِ و اللهُ هو الغنیُّ الحمید” نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟ (0.5 نمره)

پاسخ : آفرینش (0.25) بقا (0.25)

دی 1397

1- با توجه به آیه شریفه “اِن اللهَ ربّی و رَبُّکُم فَاعبُدوهُ هذا صِراطٍ مستَقیمٌ” راه درست زندگی کدام است؟ (0.5 نمره)

پاسخ : راه درست بندگی یا همان صراط مستقیم عبادت و بندگی است. (0.5)

خرداد 1398 

یکی دیگر از بخش های مهم سوالات امتحان دین و زندگی ریاضی درستی یا نادستی گزاره ها می باشد. این بخش اصولا شامل 4 سوال و 2 نمره می باشد. در ادامه نمونه ای از سوالات این بخش بیان گردیده است:

3- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با (ص/غ) مشخص کنید:

حسن فاعلی بدین معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده انجام شود.

پاسخ : غ (0.5)

4- توبه اگر با ایمان و عمل صالح همراه باشد، گناهان را به حسنات تبدیل می نماید.

پاسخ : ص (0.5)

دی 1400

بخش دیگر سوالات پر کردن جای خالی می باشد. سوالات این بخش 2 نمره دارد که در ادامه نمونه ای از این سوالات را مشاهده خواهید کرد:

5- احساس گناه یا پشیمانی یکی از شواهد وجود …….. در انسان است است.

پاسخ : اختیار (0.5)

6- توبه به کمک ایمان و عمل صالح، گناهان را به ………تبدیل می سازد.

پاسخ : حسنات (0.5)

شهریور 1400

بخش پاسخ کوتاه به سوالات غالبا شامل 6 سوال و 3 نمره می باشد.نمونه هایی از سوالات این بخش امتحان دینی در سالیان گذشته در ادامه بیان شده است: 

2- احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او به کدام یک از معیارهای تمدن اسلامی اشاره دارد؟ (0.5)

پاسخ : ارتقا جایگاه خانواده (0.5 نمره)

دی 1397

2- دو مورد از آسیب های قمار را بنویسید؟ (0.5)

پاسخ : 1- قمار یک کار بیهوده است. 2- پول و ثروت مردم را در مسیري که هیچ فایده ای براي جامعه ندارد به کار می گیرد. 3- میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد.ذکر دو مورد کافی است. هر مورد (0.25 نمره)

شهریور 1398

2- چرا پیامبر اسلام (ص) عاجزانه از خداونـد می خواهد که او را به حال خود واگـذار نکند؟؟ (0.5)

پاسخ : هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند (0.5 نمره)

خرداد 1399

بخش سوالات چند گزینه ای هم یکی دیگر از بخش های امتحان دین و زندگی است که دانش آموز باید جواب صحیح را از بین دو یا چند گزینه انتخاب کند: 

9- در ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ:

اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و آن را معبود خود قرار دهد، گرفتار چه نوع شرکی شده است؟

1- شرک عملی در بعد فردی

2- شرک در ربوبیت

پاسخ : گزینه 1 (0.5)

خرداد 1400

سوالات کشف ارتباط در امتحان های دین و زندگی سالیان اخیر همواره وجود داشته است. ماهیت این سوالات به گونه ای است که دو ستون مفاهیم مختلف را باید به یکدیگر ارتباط دهیم. این بخش غالبا 1/5 نمره دارد.

یکی دیگر از بخش های مهم امتحان نهایی تعلیمات دینی احکام است. در این بخش چند کار بیان می شود و دانش آموز تشخیص دهد که این کار مکروه، مستحب، حرام یا … می باشد.

بخش نهایی سوالات امتحان دین و زندگی در سالیان اخیر همواره پاسخ کامل و تشریحی به سوالات اصلی درس بوده است. این بخش تقریبا 5 نمره دارد و برخی از مفاهیم اصلی کتاب در آن مطرح می گردد:

3- تسویف به چه معناست و چرا شیطان از این حیله برای گمراهی جوانان استفاده می کند؟ (2)

پاسخ : تسویف به معناي امروز و فردا کردن است، فرد گنهکار دائما به خود میگوید به زودي توبه می کنم. (1 نمره) شیطان به جوان می گوید: تو هنوز جوانی و فرصت توبه داری و این یک دام است که سبب عادت جوان به گناه میشود و ترك گناه برایش سخت می گردد(1 نمره)

دی 1398 

3- توبه اجتماعی را با ذکر مثال شرح دهید؟ (1.5)

پاسخ : اگر جامعه در برخی از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود، نیازمند بازگشت به مسیر توحید و اصلاح، یعنی توبه اجتماعی است. انحراف های اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی اصلاح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند . ربا خواری، رشوه گرفتن، بی توجهی به عفاف و پاکدامنی، ظلم کردن و ظلم پذیری و اطاعت از غیر خدا از جملۀ این بیماری ها و انحراف هاست. مهم ترین راه اصلاح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. (1.5)

دی 1399

3- تفاوت میان امتحان الهی و امتحان بشری را توضیح دهید. (1)

پاسخ : در امتحان بشري ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها به آگاهی لازم برسیم ) (0.5) ولی امتحان خداوند علیم براي آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایلات درونی افراد است. (0.5)

دی 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی دینی رشته ریاضی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

حذفیات کتاب دین و زندگی در امتحان نهایی

ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و تنها جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات را دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمونهای كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاهها، نباید سؤالی طرح شود.

آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كلاس است و تنها در ارزشیابی مستمر و پایانی نیمسال اول به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچگونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمونهای ورودی دانشگاهها از این آیات طراحی شود.

قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” فقط برای توسعه اطلاعات و كسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاهها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

بخشهای “پاسخ به یک پرسش” و “نمونه” جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی ارائه شود و از آن سؤال طرح می گردد.

حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.

در نظر داشته باشید که کتاب درسی دین و زندگی رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک مشابه با یکدیگر می باشد. همچنین امتحان نهایی این کتاب با عنوان امتحان تهایی تعلیمات دینی در یک زمان و به صورت مشترک برگزار می شود.

سوالات متداول

در امتحان نهایی درس دین و زندگی 3، 7نمره به 6 درس نخست (نیمسال اول) و 13 نمره به دروس 7 تا 10 اختصاص می یابد.

در امتحان نهایی پایان سال امتحان دین و زندگی به صورت کتبی برگزار می شود و تمام 20 نمره مربوط به همان امتحان است.

حفظ کردن آیات ضروری نیست. قسمتهای “بیشتر بدانیم”، “پیشنهاد”، “پاورقیها”، “برداشت” و “دانش تکمیلی” نیز حفظ می گردد.ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آمتحانی نیست.