جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی در 6 فصل به مباحثی مانند مکانیک، موج و مسائل مربوط به فیزیک جدید می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. دانش اموزان برای موفقیت در این امتحان باید مطالب کتاب را با دقت مطالعه کنند و در یادگیری ان کوشا باشند.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فیزیک در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس فیزیک با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی فیزیک با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فیزیک سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی فیزیک از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در 6 فصل تنظیم شده است.

این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک دهم آشنا شده‌اند. در این فصل‌ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی‌شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می‌شود.

بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…) و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهمکنش های امواج شامل (بازتاب، شکست، پراش و تداخل) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این مباحث در علوم دوره اول متوسطه و شیمی دهم بیان شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک، طیف خطی، مدلهای اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی ونیمه عمر، شکافت و همجوشی هسته ای) تشکیل شده است.

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک 3

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم بیشتری را به خود اختصاص داده اند که نشان از اهمیت آنها دارد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید (کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی را حل مسئله تشکیل می دهد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس فیزیک رشته ریاضی سالیان گذشته بیانگر این موضوع است که علیرغم تفاوت در سوالات، اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان همواره شامل پر کردن جای خالی در عبارات می باشد. سوالات این بخش 1 تا 2 نمره خواهد داشت. در ادامه نمونه هایی از سوالات این بخش آورده شده است:

1- در جمله های زیر، جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید:  (1 نمره)

افزایش جرم در یک سامانه جرم – فنر، باعث می شود که دوره نوسان ها ………………. شود.

پاسخ : بیشتر (0.25) 

انرژی مکانیکی هر نوسانگر هماهنگ ساده، با مربع دامنه …………. است.

پاسخ : متناسب (0.25)

نوسان هایی با اعمال یک نیروی خارجی، نوسان های …………. نام دارند.

پاسخ : واداشته (0.25)

یکای ………….. در SI، وات بر متر مربع (W/m2) است.

پاسخ : شدت صوت (0.25)

خرداد 98

سوالات دو گزینه نیز از بخش های ثابت امتحان نهایی فیزیک سالیان اخیر است. دانش اموز در این نوع سوالات باید گزینه صحیح را برای تکمیل جمله انتخاب کند.

 

1- در جمله های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید :   (1 نمره)

الف) شتاب متوسط، کمیتی برداری و هم جهت با بردار (تغییر سرعت – جا به جایی) است.

پاسخ : تغییر سرعت (0.25)

 

ب) سطح بین نمودار سرعت – زمان و محور زمان برابر تغییر (مکان – سرعت) است.

پاسخ : مکان (0.25)

 

پ) در حرکت تند شونده روی خط راست، بردارهای سرعت و شتاب (هم جهت – در خلاف جهت هم) هستند.

پاسخ : هم جهت (0.25)

 

ت) بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت (عمود – مماس) است .

پاسخ : مماس (0.25)

 دی 1400

پاسخ کوتاه به پرسش ها نیز بخش مهمی در امتحان است که در صورت مطالعه کافی دانش اموز به سادگی می تواند به سوالات آن پاسخ دهد.

3- به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید. (0.75 نمره)

الف) در حرکت هماهنگ سادۀ سامانۀ جرم – فنر، کدام انرژی در نقاط بازگشتی به بیشینۀ مقدار خود می رسد؟

پاسخ : انرژی پتانسیل (0.25)

 

ب) کدام امواج در طیف امواج الکترومغناطیسی، بیشترین طول موج را دارند؟

پاسخ : امواج رادیویی (0.25)

 

پ) برای امواج مکانیکی، در یک محیط جامد تندی انتشار امواج عرضی بیشتر است یا تندی انتشار امواج طولی؟

پاسخ : امواج طولی (0.25)

خرداد 1400

پاسخ تشریحی به سوالات نیز یکی دیگر از بخش های امتحان است که دانش آموز برای پاسخ به آن باید از قدرت تجزیه و تحلیل خود نیز استفاده کند:

2- پاشندگی نور را تعریف کنید و علت آن را توضیح دهید.  (1 نمره)

پاسخ : تجزیۀ نور سفید در منشور به نورهاي رنگی مختلف (0.5)، ضریب شکست هر محیط (به جز خلاء) به طول موج نور بستگی دارد، بنابراین پرتوها هنگام عبور از مرز دو محیط در زاویه های مختلفی، شکسته می شوند. (0.5)

خرداد 99

تعریف مفاهیم نیز از بخش های دیگر امتحان نهایی فیزیک است که اغلب مورد توجه قرار می گیرد. نمونه هایی از سوالات ان را در ادامه خواهید دید:

4- مفاهیم فیزیکی رو به رو را تعریف کنید. (1 نمره)

الف) پژواک

پاسخ : اگر صوت پس از بازتاب، با یک تأخیر زمانی به گوش شنونده اي برسد که صوت اولیه را مستقیماً می شنود، به چنین بازتابی پژواک می گویند. (0.5)

 

ب) پراش

پاسخ : به پدیدهاي که موج در عبور از شکاف با پهنایی از مرتبۀ طول موج به اطراف گسترده می شود، پراش می گویند. (0.5)

خرداد 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

مباحث مهم کتاب فیزیک دوازدهم را سه فصل نخست تشکیل می دهد که مربوط به نیم سال نخست می باشد. از این سه فصل 11.5 نمره در امتحان نهایی سوال مطرح می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی فیزیک تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 20 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی حدود 120 دقیقه می باشد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک بهتر است پس از مطالعه درس با نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته نقاط ضعف خود را شناسایی و سپس برطرف کنید.

سوالات متداول

از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات تنوع بالایی دارد. برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموزان در حل مسئله توانمند باشند. زیرا بخش اصلی سوالات را این موضوع در بر گرفته است.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.