فیلم آموزشی عربی دهم انسانی

فیلم آموزشی عربی دهم انسانی

فیلم آموزشی نکات مهم درس عربی پایه دهم رشته انسانی شامل قواعد و آموزش ترجمه صحیح واژه ها و افعال

درس عربی پایه دهم رشته انسانی دارای نکات آموزشی مهمی می باشد. بخش زیادی از این نکات آموزشی در کلاس درسی توسط دبیران عزیز آموزش داده می شود. تجربه نشان داده است که استفاده از فیلم های آموزشی در کنار برنامه درسی مدرسه برای یادآوری مطالب و کمک به یادگیری بهتر دانش آموزان موثر است. به همین دلیل و برمبنای تحقق عدالت آموزشی مجموعه فیلم های آموزش درس عربی دهم رشته انسانی به صورت رایگان در اختیار شما دانش آموزان قرار گرفته است. این مجموعه حاوی حدود 30 فیلم آموزشی از نکات مهم این درس می باشد. همچنین شما می توانید سایر مطالب آموزش درس عربی (نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی) را از لینک زیر دانلود کنید.

فعل ماضی و مضارع
پایه دهم
گزینه دو
فعل ماضی و فعل مضارع

در این جلسه مباحث و نکات مربوط به درس اول عربی دهم رشته انسانی مطرح می شود. این درس در واقع مروری بر مجموعه دروس سال هفتم، هشتم و نهم

فعل امر و روش ساخت فآن از افعال ثلاثی مجرد همراه با مثال و تست عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
فعل امر و نحوه ساخت آن

در این ویدئوی آموزشی، ساخت فعل امر از افعال ثلاثی مجرد همراه با مثال بیان می شود. همچنین تست های کنکور این مبحث نیز بررسی می گردد. پخش ویدئو فعل

فعل نهی همراه با نحوه ساخت آن و مثال عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
فعل نهی و نحوه ساخت آن

در این جلسه از آموزش درس عربی نخست فعل نهی و نحوه ساخت آن بیان خواهد شد.در ادامه نمونه تست ها و سوالاتی در مورد نحوه ساخت فعل نهی بیان

ماضی استمراری در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
ماضی استمراری در زبان عربی

در این جلسه از آموزش درس عربی با فعل ماضی استمراری و روش ساخت آن آشنا خواهید شد.در ادامه مثال ها و توضیحات بیشتری درباره ساخت فعل ماضی استمراری در

فعل مستقبل در زبان عربی
پایه دهم
رضا محمدیان
فعل مستقبل در زبان عربی

در این جلسه از آموزش درس عربی با فعل مستقبل یا آینده آشنا خواهید شد. در ادامه مثال ها و توضیحات بیشتری درباره ساخت فعل ماضی مستقبل در زبان عربی

اسم اشاره در زبان عربی و چگونگی کاربرد و ترجمه آن با مثال عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
اسم اشاره، انواع و کاربرد آن

در این جلسه از درس عربی پایه دهم رشته علوم انسانی به بحث مرور درس های سالیان قبل و شناخت اسم های اشاره پرداخته می شود. همچنین اسم های اشاره

آموزش اعداد در زبان عربی شامل اعداد اصلی، ترتیبی، عقود و معطوف | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
اعداد اصلی، ترتیبی، عقود و معطوف

در این جلسه از عربی دهم جدول شناخت اعداد در زبان عربی ( المواعظ العددیه) بیان می شود. همچنین شناخت و ترجمه اعداد و چگونگی قرار گرفتن آن ها در

آموزش ترجمه صحیح افعال با حرف جر «بـ» با مثال ویژه عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
ترجمه افعال با حرف جر «بـ»

در این درس از عربی پایه دهم به ترجمه افعال با حرف جر پرداخته می شود. همچنین برای درک بیشتر نمونه هایی از هر فعل با حرف جر بیان می

فعل ثلاثی مزید و آموزش باب های اصلی افعال ثلاثی مزید آن با مثال به طور کامل | گزینه دو
پایه دهم
رضا محمدیان
باب های فعل ثلاثی مزید

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه دهم علوم انسانی به شناخت فعل ها پرداخته شده است. در زبان عربی فعل ها از لحاظ حروف اصلی و زائد، به دو

فعل لازم و متعدی و معرفی انواع مفعول ویژه عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
فعل لازم، فعل متعدی

در این جلسه از عربی پایه دهم به آموزش فعل های لازم و متعدی با بیان مثال هایی کاربردی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو فعل متعدی در زبان عربی فعل متعدی:

انواع مفعول
پایه دهم
رضا محمدیان
انواع مفعول

در این جلسه از عربی پایه دهم به آموزش انواع مفعول با بیان مثال هایی کاربردی خواهیم پرداخت. همچنین اسم ظاهر و ضمیر متصل و منفصل نیز بررسی خواهد شد. پخش ویدئو

جمله فعلیه
پایه دهم
گزینه دو
جمله فعلیه و ساختار آن

در این فیلم آموزشی از عربی پایه دهم به مبحث جمله فعلیه پرداخته می شود. در واقع جمله اسمیه و جمله فعلیه پایه و اساس عربی دوره دوم متوسطه می

فاعل به صورت ضمیر مستتر و ضمیر بارز
پایه دهم
رضا محمدیان
فاعل به صورت ضمیر مستتر و ضمیر بارز

در این فیلم آموزشی از عربی پایه دهم به مبحث فاعل به صورت ضمیر مستتر یا ضمیر بارز خواهیم پرداخت پخش ویدئو فاعل (ضمیر مستتر و بارز) فاعل همیشه اسم ظاهر

فاعل به صورت اسم ظاهر
پایه دهم
گزینه دو
فاعل به صورت اسم ظاهر

در این فیلم آموزشی از عربی پایه دهم به موضوع فاعل یا اسم ظاهر و نکاتی در مورد اسم ظاهر در زبان عربی پرداخته شده است. پخش ویدئو نقش فاعل

تقدم مفعول بر فاعل
پایه دهم
گزینه دو
تقدم مفعول بر فاعل

در این مطلب از عربی پایه دهم به مبحث تقدم مفعول بر فاعل پرداخته می شود و نکات مهمی از این بحث بیان می گردد. پخش ویدئو تقدم مفعول بر

فاعل ضمیر مستتر در جمله اسمیه
پایه دهم
رضا محمدیان
فاعل ضمیر مستتر در جمله اسمیه

در این مطلب از عربی پایه دهم مبحث فاعل در جمله اسمیه به صورت ضمیر مستتر آموزش داده می شود. پخش ویدئو فاعل ضمیر مستتر در جمله اسمیه اگر صیغه‏

تشخیص مبتدا و خبر در جمله اسمیه
پایه دهم
گزینه دو
تشخیص مبتدا و خبر در جمله اسمیه

در این جلسه آموزشی از عربی پایه دهم به مبحث جمله اسمیه پرداخته می شود. پخش ویدئو جمله اسمیه جمله اسمیه جمله ای است که با اسم شروع می شود.

ترجمه فعل مضارع با حرف أن در زبان عربی به همراه مثال و نکات تستی عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
ترجمه فعل مضارع با حرف ان

در این درس به نکاتی مهم در فن ترجمه پرداخته می شود. مبحث چگونگی ترجمه صحیح فعل مضارع و ضمیر می تواند به شما کمک کند تا در تست های

معرب و مبنی | آموزش کلمات معرب و مبنی در زبان عربی با مثال | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
معرب و مبنی

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه دهم به بررسی کلمات معرب و مبنی می پردازیم. کلمات در زبان عربی یا معرب هستند و یا مبنی. در ادامه هر کدام

اعراب اسم و فعل | آموزش انواع اعراب اسم و فعل با مثال و نکات مهم عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
اعراب اسم و فعل

در این مبحث از سلسله دروس عربی به نکاتی درباره چگونگی اعراب پذیری در کلمات معرب پرداخته می شود. پخش ویدئو اعراب مشترک بین اسم و فعل در ابتدا لازم

تشخیص اسامی معرب و مبنی و شناخت انواع بنا به همراه مثال عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
اسامی معرب و مبنی

در این جلسه از آموزش عربی پایه دهم نکات مربوط به معرب و مبنی بیان می شود. پخش ویدئو تشخیص معرب و مبنی بودن یکی از نکات مهم بعد از

آموزش اعراب فعل، فاعل، مبتدا و خبر و مفعول، مضاف الیه و صفت در زبان عربی | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
اعراب کلمات

در این جلسه از عربی پایه دهم رشته علوم انسانی به تعیین معرب و مبنی بودن فعل ها و نقش ها پرداخته می شود. اعراب فعل و نقش جز قواعد

فعل معلوم و فعل مجهول و روش تبدیل فعل معلوم به مجهول عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
فعل معلوم و فعل مجهول

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه دهم به افعال معلوم و مجهول پرداخته می شود. پخش ویدئو فعل معلوم در زبان عربی فعل معلوم : در واقع فعل معلوم

تشخیص نایب فاعل در جمله و انواع آن با ذکر مثال عربی دهم | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
نایب فاعل

در این جلسه آموزشی از عربی پایه دهم به نکاتی پیرامون فعل مجهول و نائب فاعل پرداخته می شود.  پخش ویدئو نایب فاعل در زبان عربی نائب فاعل در فعل

ترجمه صفت و مضاف الیه در زبان عربی با مثال | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
ترجمه صفت و مضاف الیه

در این مبحث از عربی پایه دهم به نکاتی مهم پیرامون ترجمه صفت و مضاف الیه، خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه صفت و مضاف الیه در زبان عربی در زبان

حروف جر "مِن، علی، فی، عن، إلی، لـِ...، بـِ... و کَ..." و کاربرد آن در زبان عربی | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
حروف جر

در این جلسه از عربی پایه دهم به آموزش و نکاتی درباره حروف جر پرداخته می شود. پخش ویدئو حروف جر در زبان عربی حروف جارّه قبل از اسم می

نون وقایه و شرایط ظاهر شدن آن در جمله زبان عربی | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
نون وقایه

در این مبحث از سلسله دروس عربی پایه دهم به بررسی نون وقایه خواهیم پرداخت. ابتدا بهتر است که مفهوم نون وقایه را برای شما تعریف کنیم. پخش ویدئو نون

تست کنکور اعراب درس عربی با پاسخ تشریحی | گزینه دو
پایه دهم
گزینه دو
نمونه تست اعراب

در این جلسه از آموزش درس عربی، تست کنکور اعراب با پاسخ تشریحی مطرح می شود. بررسی پاسخ تشریحی آن نیز به درک بیشتر شما کمک خواهد کرد. پخش ویدئو

آموزش درس به درس عربی دهم انسانی

در مجموعه فیلم های آموزشی عربی دهم رشته علوم انسانی سعی شده است تا نکات آموزشی به صورت درس به درس استخراج و تدریس شود. مطالب مهم هر درس در قالب چند ویدئو و به صورت مجزا بیان شده است. دانش آموزان می توانند با استفاده از این محتوای آموزشی به صورت رایگان قواعد درس عربی سال دهم را به صورت کامل و با مثال فرا بگیرند.کتاب عربی دهم انسانی شامل 8 درس می باشد و در هر درس دانش آموز با نکات تازه ای آشنا می شود. ضمنا در این مجموعه آموزشی سعی شده است به فراخور یادگیری مطالب جدید، دروس سالهای گذشته نیز مرور شود. حال به بررسی محتوای هر درس کتاب عربی دهم رشته انسانی می پردازیم.

1- درس اول عربی دهم انسانی به بررسی قواعد دوره اول متوسطه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس اول عربی دهم انسانی، دانش آموزان با انواع فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و ضمایر آنها آشنا خواهند شد.

2- درس دوم عربی دهم انسانی به مبحث اعداد اختصاص دارد. در ویدئوهای آموزشی درس دوم عربی دهم دانش آموزان با اعداد اصلی از یک تا صد و اعداد ترتیبی از یکم تا بیستم آشنا خواهند شد. همچنین ترجمه صحیح ترکیب فعل و حرف جر نیز در این درس آموزش داده می شود.

3- درس سوم عربی دهم انسانی به برسی فعل های ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس سوم دانش آموزان با صرف 4 صیغه اصلی افعال ثلاثی مزید آشنا می شوند. همچنین آشنایی با فعل لازم و متعدی نیز بخشی از آموزش های این درس می باشد.

4- درس چهارم ادامه مبحث فعل های ثلاثی مزید و آشنایی با باب های دیگر آن است. همچنین در ویدئوی آموزشی درس چهارم عربی دهم انسانی علاوه بر آشنایی با 4 باب جدید با کاربرد و معانی افعال ثلاثی مزید نیز دانش آموزان آشنا خواهند شد.

5- درس پنجم عربی دهم انسانی به جمله اسمیه و جمله فعلیه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس ششم عربی دهم انسانی دانش آموز با جمله فعلیه، جمله اسمیه و شناخت اجزای جمله شامل فعل، فاعل و مفعول به آشنا می شود. آموزش مبتدا و خبر یکی از بخش های اصلی ویدئوهای آموزشی درس پنجم می باشد.

6- درس ششم عربی دهم انسانی به آموزش اعراب می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس ششم عربی دانش آموز با اِعراب جملۀ اسميّه و فعليّه و چهار حالت اعراب (رفع، نصب، جر و جزم) آشنا خواهد شد.

6- درس هفتم عربی دهم انسانی به فعل مجهول می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس هفتم عربی دانش آموز با فعل معلوم و فعل مجهول و قواعد آن آشنا می شود. همچنین روش ترجمه صحیح فعل مجهول، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی و نقش نایب فاعل نیز در همین ویدئوها به او آموزش داده خواهد شد.

7- درس هشتم عربی دهم انسانی به دو موضوع جار و مجرور و نون وقایه می پردازد. در ویدئوهای آموزشی درس هشتم عربی دهم جار و مجرور و حروف جر آموزش داده می شود. همچنین کاربرد نون وقایه نیز در ویدئوهای همین جلسه بررسی می گردد.

امتیازگیری با ثبت نام

گزینه دو در سال تحصیلی 1402-1401 برای دانش آموزان و مدارس دوره دوم متوسطه خدمات متنوعی ارائه می کند که در یادگیری دروس به آنها کمک می کند. دانش آموزان دوره دوم متوسطه می توانند با ثبت نام در آزمون ها و استفاده از خدمات کاربردی دیگری مانند بانک سوال، نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنند. تعداد مراحل آزمون های شما متناسب با پایه تحصیلیتان خواهد بود. همچنین شما با ثبت نام در این آزمون ها به خدمات طلایی متناسب با تعداد مراحل ثبت نام خود دسترسی خواهید داشت. . به طور واضح هر چقدر آزمون بیشتری ثبت نام کنید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد. امتیاز بیشتر برای مدارس و دانش آموزان دوره دوم متوسطه به معنای دسترسی بیشتر به بانک سوال و استفاده از  خدمات طلایی بیشتر خواهد بود. مدارس و دانش آموزان برای اطلاع از نحوه دریافت امتیازات ثبت نام خود می توانند به صفحات زیر مراجعه کنند.