جستجو
Close this search box.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم

نمونه سوالات امتحانی به دانش آموزان کمک می کند تا برای ارزیابی های پایان سال خود را بهتر آماده سازند. بررسی ها نشان داده است که نوع سوالات امتحان در سالیان گذشته تا حدود زیادی مشابه بوده است حتی برخی سوالات در چندین امتحان تکرار شده است. دانش آموزان با مطالعه و بررسی این نمونه سوالات می توانند هم با نوع سوالات امتحان آشنا شوند و هم با تمرین با این نمونه سوالات نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف نمایند.

نمونه سوالات امتحانی پایه دوازدهم شامل دروس اصلی دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی می شود. این نمونه سوالات در طی چندین سال به طور منسجم جمع آوری شده است و در قالبی کارآمد در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. شما می توانید از همین صفحه به نمونه سوالات امتحان نهایی رشته خود دسترسی داشته باشید.

امتحان نهایی دوازدهم

مجموعه دروس امتحان نهایی علوم تجربی

در رشته علوم تجربی از 10 درس امتحان نهایی گرفته می شود. با توجه به اهمیت بالای معدل امتحان نهایی در آینده تحصیلی، بهتر است برای امتحانات آن اهمیت زیادی قائل شوید. هر ساله امتحانات نهایی رشته علوم تجربی در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه برگزار می شود. از منظر محتوایی امتحان 7 درس رشته علوم تجربی مشابه با دروس رشته ریاضی فیزیک می باشد. شما می توانید با استفاده از جدول زیر به آرشیو بیش از 10 امتحان نهایی اخیر هر درس دسترسی داشته باشید. ضمنا تمامی امتحانات همراه با فایل پاسخنامه و روش تصحیح می باشند. برای موفقیت در امتحانات نهایی خود حتما پیش از هر امتحان با چند نمونه سوال از جدول زیر خود را ارزیابی نمایید.

امتحانات سایر دروس رشته تجربی که در این جدول ذکر نشده است به صورت مدرسه ای برگزار می شود. این دروس در معدل سالانه تاثیر دارند اما نقشی در معدل کتبی نهایی و تاثیر در کنکور نخواهند داشت.

شما می توانید به سادگی و از طریق لینک زیر به صفحه مخصوص امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی مراجعه کرده و اطلاعات کاملی درباره شیوه برگزاری و بارم بندی هر درس به دست آورید:

مجموعه دروس امتحان نهایی علوم انسانی

در رشته علوم انسانی از 11 درس امتحان نهایی گرفته می شود. با توجه به اهمیت بالای معدل امتحان نهایی در آینده تحصیلی، بهتر است برای امتحانات آن اهمیت زیادی قائل شوید. هر ساله امتحانات نهایی رشته علوم انسانی در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه برگزار می شود. از منظر محتوایی امتحان تعداد زیادی از دروس رشته علوم انسانی مشابه با دروس رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. شما می توانید با استفاده از جدول زیر به آرشیو بیش از 10 امتحان نهایی اخیر هر درس دسترسی داشته باشید. ضمنا تمامی امتحانات همراه با فایل پاسخنامه و روش تصحیح می باشند. برای موفقیت در امتحانات نهایی خود حتما پیش از هر امتحان با چند نمونه سوال از جدول زیر خود را ارزیابی نمایید.

امتحانات سایر دروس رشته انسانی که در این جدول ذکر نشده است به صورت مدرسه ای برگزار می شود. این دروس در معدل سالانه تاثیر دارند اما نقشی در معدل کتبی نهایی و تاثیر در کنکور نخواهند داشت.

شما می توانید به سادگی و از طریق لینک زیر به صفحه مخصوص امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی مراجعه کرده و اطلاعات کاملی درباره شیوه برگزاری و بارم بندی هر درس به دست آورید:

مجموعه دروس امتحان نهایی ریاضی فیزیک

در رشته ریاضی فیزیک از 11 درس امتحان نهایی گرفته می شود. با توجه به اهمیت بالای معدل امتحان نهایی در آینده تحصیلی، بهتر است برای امتحانات آن اهمیت زیادی قائل شوید. هر ساله امتحانات نهایی رشته ریاضی فیزیک در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه برگزار می شود. از منظر محتوایی امتحان تعداد زیادی از دروس رشته ریاضی مشابه با دروس رشته علوم تجربی می باشد. شما می توانید با استفاده از جدول زیر به آرشیو بیش از 10 امتحان نهایی اخیر هر درس دسترسی داشته باشید. ضمنا تمامی امتحانات همراه با فایل پاسخنامه و روش تصحیح می باشند. برای موفقیت در امتحانات نهایی خود حتما پیش از هر امتحان با چند نمونه سوال از جدول زیر خود را ارزیابی نمایید.

امتحانات سایر دروس رشته انسانی که در این جدول ذکر نشده است به صورت مدرسه ای برگزار می شود. این دروس در معدل سالانه تاثیر دارند اما نقشی در معدل کتبی نهایی و تاثیر در کنکور نخواهند داشت.

امتحانات سایر دروس رشته ریاضی فیزیک که در این جدول ذکر نشده است به صورت مدرسه ای برگزار می شود. این دروس در معدل سالانه تاثیر دارند اما نقشی در معدل کتبی نهایی و تاثیر در کنکور نخواهند داشت.

شما می توانید به سادگی و از طریق لینک زیر به صفحه مخصوص امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک مراجعه کرده و اطلاعات کاملی درباره شیوه برگزاری و بارم بندی هر درس به دست آورید:

به ذهن بسپارید اولین گام برای موفقیت در کنکور گرفتن نمرات مناسب در امتحانات نهایی است.