جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی زیست دوازدهم رشته علوم تجربی

امتحان نهایی زیست جز امتحان های اصلی و تخصصی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی است. کتاب زیست 3 رشته تجربی 8 فصل دارد و موضوعات متعدد و متفاوتی را بررسی می کند. 4 فصل نخست مربوط به آزمون نیم سال است و برای امتحان نهایی هر 8 فصل مورد ارزشیابی قرار می گیرد. در آزمون نهایی تقریبا تمامی دروس حائز اهمیت می باشند و برای کسب نمره عالی لازم است دانش آموز بر تمامی قسمت های کتاب مسلط باشد.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس زیست رشته علوم تجربی در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی زیست 3 پایه دوازدهم با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی زیست دوازدهم رشته علوم تجربی

آرشیو سوالات امتحان نهایی زیست پایه دوازدهم تجربی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس زیست رشته علوم تجربی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی زیست 3 رشته تجربی از دی 97 تاکنون است. تنوع بالای سوالات به شما کمک می کند تا برای امتحان نهایی زیست خود را بهتر آماده سازید. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب زیست شناسی 3

زمینه اصلی کتاب زیست پایه دوازدهم تغییر، پایداری و زمان است. در این ارتباط سازوکارهای مولکولی در ارتباط با کسب ماده و انرژی، سازوکارهای انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر و سازوکارهای تغییر گونه ها و رفتارهای جانوران در گذر زمان مطالعه می شوند.
دانش آموزان با مطالعه این کتاب همچنین با فرایندها و ساختارهایی آشنا می شوند که با وجود تنوع
در دنیای زنده از اصول ثابتی پیروی می کنند. کتاب ابتدا به معرفی سازوکارهای مولکولی ذخیره و انتقال اطلاعات در یاخته می پردازد، به دنبال آن چگونگی جریان اطلاعات در یاخته و نسلها و در آخر در مورد تغییر در اطلاعات مباحثی را مطرح می کند.
بخش دیگری از کتاب به شارش انرژی در موجودات زنده می پردازد که در آن دانش آموزان با دو مبحث از ماده به انرژی (تنفس سلولی) و از انرژی به ماده (فتوسنتز) آشنا خواهند شد.
در قسمتی از کتاب به فناوری های نوین زیستی به ویژه مهندسی ژنتیک، مهندسی بافت و پروتئین پرداخته شده است و ضمن اشاره به پایه های زیست فناوری در مورد استفاده از این فناوری ها مباحثی مطرح شده است.

در انتهای کتاب بخشی به رفتارهای جانوران در موقعیت های مختلف و سازوکارهای مربوط به آنها اختصاص یافته است.

بارم بندی امتحان نهایی زیست رشته علوم تجربی

برای موفقیت در امتحان نهایی زیست شناسی باید به تمامی مباحث کتاب تسلط داشته باشید. 4 فصل نخست کتاب در امتحان نوبت اول ارزشیابی می شوند. این 4 فصل به علاوه فصول 5 تا 8 در امتحان نهایی خرداد مورد پرسش قرار خواهند گرفت. بارم بندی امتحان نهایی زیست به گونه ای است که تمامی فصول کتاب اهمیت یکسانی دارند. به این ترتیب از هر کدام از فصول 8 گانه کتاب، در امتحان 2.5 نمره سوال طرح خواهد شد. بارم بندی کتاب برای امتحان نهایی زیست شهریور و دی نیز به همین صورت خواهد بود.

در امتحان نهایی زیست 3 رشته علوم تجربی، 10 نمره به دروس نیمسال اول و 10 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی زیست رشته علوم تجربی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی زیست رشته تجربی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی زیست علوم تجربی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی زیست رشته علوم تجربی در سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. در این بخش قصد داریم به بررسی سوالات پرتکرار امتحان زیست بپردازیم.

یکی از بخش های همیشگی امتحان نهایی زیست پر کردن جای خالی و تعیین درستی یا نادرستی عبارت است. سوالات تشریحی با پاسخ کوتاه و بلند نیز نقش مهمی در امتحان زیست دارد. در ادامه مثال هایی از این موارد را مشاهده می کنید.

1- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. (0.5)

هورمون ها، پیام های بین یاخته ای را در بدن جانوران رد و بدل می کند.

پاسخ : درست (0.25)

برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، لازم است آمیزش ها در آن غیر تصادفی باشند.

پاسخ : نادرست (0.25) 

خرداد 1400

2- در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمه مناسب کنید. 

آنزیم دنابسپار از فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) خود پیوند ……………. را تشکیل می دهد.

پاسخ : فسفو دی استر (0.25)

پیدایش گیاهان چندلادی (پلی پلوییدی)، مثال خوبی از گونه زایی  …………. است.

پاسخ : هم میهنی (0.25)

دی 1397

3- چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟ (0.5)

پاسخ :چون در هر صورت یک باز تک حلقه اي (0.25) در مقابل یک باز دو حلقه ای (0.25) قرار می گیرد.

شهریور 1398

4- جهش بی معنا را تعریف کنید؟ (0.75)

 پاسخ : اگر جهش جانشینی رمز یک آمینواسید (0.25) را به مرز پایان ترجمه تبدیل کند (0.25) که در این صورت پلی پیتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (0.25)، به این جهش، جهش بی معنا می گویند.

خرداد 1399

5- پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ (نیازی به رسم مربع یانت نیست) (1)

پاسخ: ژن نمود : AO (0.25) و BO (0.25) رخ نمود گروه خونی A  و گروه خونی B.

شهریور 1400

6- گونه زایی هم میهنی و دگرمیهنی را از نظر جدایی جغرافیایی با یکدیگر مقایسه کنید؟ (0.5)

 پاسخ : گونه زایی دگرمیهنی در آن جدایی جغرافیایی رخ می دهد و گونه زایی هم میهنی در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد. (0.5)

خرداد 1400

7- اگر جهش در راه انداز که از توالی های تنظیمی است رخ دهد، چگونه بر مقدار محصول ژن اثر خواهد گذاشت؟ (1)

پاسخ: ممکن است آن را به راه اندازی قوی تر یا ضعیف تر تبدیل کند (0.5) و با اثر بر میزان رونویسی از ژن، محصول آن را نیز بیشتر و یا کمتر کند. (0.5) .

دی 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی زیست رشته علوم تجربی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

راهنمای امتحان نهایی زیست

در کتاب زیست 3 پایه دوازدهم برای درک بهتر برخی مباحث از تصویر استفاده می شود. به همین ترتیب در امتحان هم یک یا چند سوال تصویری می باشد.

مطالـب «بیشـتر بدانیـد» و «پاورقیهـا» در ایـن کتـاب، صرفا جنبه آگاهی بخشـی دارد و نبایـد در ارزشـیابی، امتحان نهایی، آزمـون هـا و کنکـور مورد پرسـش قـرار گیرد.
.

با توجه به اینکه بارم بندی تمامی فصول در امتحان نهایی یکسان است، لازم است دانش آموزان برای موفقیت در امتحان نهایی در یادگیری تمام محتوای کتاب کوشا باشند

وقت امتحان نهایی زیست رشته تجربی 100 دقیقه می باشد.

طراحی سؤالات عددی و محاسباتی از محتوای فصل های کتاب زیست 3 در همه آزمون ها و امتحانات نهایی منع شده است.

سوالات متداول

کتاب زیست دوازدهم 8 فصل دارد و بارم بندی امتحان زیست برای تمامی فصول یکسان است. به این ترتیب از هر فصل 2.5 نمره سوال در امتحان طرح می گردد.

طراحی سؤالات عددی و محاسباتی از محتوای فصلهای این کتاب در همه آزمون ها و امتحان نهایی منع شده است. همچنین مطالـب «بیشـتر بدانیـد» و «پاورقیهـا» در ایـن کتـاب، صرفا جنبه آگاهی بخشـی دارد و نبایـد در ارزشـیابی، امتحان نهایی، آزمـون هـا و کنکـور مورد پرسـش قـرار گیرد.

مدت زمان امتحان نهایی زیست 100 دقیقه و تعداد تقریبی سوالات 25-20 می باشد.