جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی عربی دوازدهم رشته انسانی

امتحان نهایی عربی 3 رشته انسانی جز امتحان های مهم این رشته است. کتاب عربی 3 در ادامه کتاب آموزش عربی پایه هفتم تا یازدهم می باشد. این کتاب شامل 5 درس است. برای امتحان نهایی عربی هر 5 درس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. البته دروس 4 و 5 شامل سوالات و شامل اهمیت نمره بیشتری می شود. البته نکته مهم برای موفقیت در امتحان نهایی عربی توجه به مباحث ترجمه می باشد

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس عربی 3 رشته علوم انسانی همراه پاسخنامه در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی، سوالات پرتکرار امتحان عربی و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس عربی با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی عربی دوازدهم رشته علوم انسانی با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی عربی پایه دوازدهم علوم انسانی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس عربی 3 رشته علوم انسانی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی عربی رشته انسانی شامل سه نوبت خرداد، شهریور و دی از سال 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب عربی 3 انسانی

کتاب عربی پايە دوازدهم رشته انسانی در پنج درس تنظیم شده است.

 متن درس اول اشعاری منسوب به حضت علی است. قواعد درس اول دربارۀ حروف ” إنَّ ، أَنَّ ، کَـأَنَّ و…” است و دانش آموز با معانی مختلف اين کلمات آشنا می شود. تشخيص اسم فقط در حالت اسم ظاهر آموزش داده شده است. همچنين دانش آموز می تواند انواع لا را از هم تشخيص دهد. آموزش اعراب اسم پس از لا و تشخيص خبر آن از اهداف است؛
 موضوع متن درس دوم، داستان نوبل است. تنوع متون، دانش آموز را به کتاب درسی
علاقه مند می سازد. اين متن نيز برای دانش آموزان جالب و خواندنی است. نتيجه گيری و پيام درس مهم است. هر اختراع و نوآوری می تواند دو چهرۀ خوب و بد داشته باشد. قواعد درس دوم دربارۀ حال است.

موضوع متن درس سوم سه داستان کوتاه و گوناگون تاريخی است. دانش آموزان اصولا از خواندن داستان و متون تاريخی لذت می برند. قواعد درس سوم، دربارۀ استثناء و اسلوب حصر است.

موضوع متن درس چهارم دربارۀ نظام طبيعت است. قواعد درس چهارم دربارۀ مفعول مطلق است. همانند دروس قبلی هدف در مفعول مطلق شناخت اين ساختارها به منظور ترجمۀ صحيح است.

موضوع متن درس پنجم شعر زيبای «يا الهی» است. قواعد درس پنجم دربارۀ اسلوب نداست. در بخش اسلوب ندا فقط مهم ترين مطالب در اين بخش تدريس شده است.

بارم بندی

بارم بندی امتحان نهایی عربی با توجه به مباحث و موضوعات کتاب تعیین می شود. بخش واژه شناسی 2 نمره از آزمون را شامل می گردد. مهارت ترجمه به فارسی مهم ترین بخش آزمون است و 9 نمره از سوالات از این بخش مورد پرسش قرار می گیرد. بخش قواعد 7 نمره از امتحان نهایی را به خود اختصاص می دهد. و از بخش درک و فهم مطلب نیز دو نمره سوال طرح می شود. امتحان از 20 نمره و به صورت کتبی است. بارم بندی امتحان نهایی عربی نوبت خرداد، شهریور و دی هر سه به همین صورت می باشد.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی درس عربی رشته انسانی را مهارت ترجمه تشکیل می دهد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته انسانی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی عربی انسانی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس عربی در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که سوالات ترتیب و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. برخی از سوالات و موضوعات طی سال های اخیر بیشتر مورد توجه طراحان سوال بوده است. در این بخش به بررسی سوالات پرتکرار امتحان نهایی عربی انسانی خواهیم پرداخت. بخش اول سوالات امتحان همواره به ترجمه لغت در جمله می پردازد. سوالات این بخش تقریبا یک نمره دارد. در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش ترجمه کلمه آورده شده است:

یکی دیگر از بخش های مهم سوالات امتحان دین و زندگی درستی یا نادستی گزاره ها می باشد. این بخش اصولا شامل 4 سوال و 2 نمره می باشد. در ادامه نمونه ای از سوالات این بخش بیان گردیده است:

1- ترجِم الکلماتِ اّلتي تَحتَها خَطّ:. (1 نمره)

خُلِقوا مِن نُحاسٍ :

پاسخ : مس (0.25)

واصَلَ ألفِرِدُ عَمَلَهُ دَووباُ  :

پاسخ : با پشتکار (0.25)

ثُمَ راحَ نَحْوَ والِدِهِ :

پاسخ : رفت (0.25) 

إنَّکَ تَعَدَّیْتَ عَلی نِظامِ الطّبیعَةِ : 

پاسخ : دست درازی کردی (0.25)

خرداد 1400

بخش دیگر سوالات امتحان تشخیص کلمات متضاد و مترادف می باشد. با تمرین و تکرار می توانید مترادف و متضاد کلمات را به ذهن سپرد.

2- اُکتُب في الفراغِ الکلمتینِ المُترادفَین و الکلمتَینِ المُتضادتَینِ:  (0.5 نمره)

” الیَمین / الرَّجاء/ الدّاء / الشّمال / عادَ /  المَرضَ “

………………… = ………………..

……………….. ≠ ………………….

پاسخ

الدّاء = المرََضََ (0.25) 

الیَمین≠ الشّمال (0.25)

دی 1400

با تمرین سوالات امتحان نهایی سال های گذشته می توان با نقاط ضعف خود آشنا شد و آنها را برطرف کرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی عربی انسانی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکاتی درباره امتحان نهایی عربی انسانی

سوالات امتحان عربی کاملا حرکت گذاری می شوند و متن سوال ها نیز به زبان عربی طرح می شود اما در محدوده درک دانش آموزان خواهد بود.

ترجمه جمله یا کلمه از فارسی به عربی در امتحان نهایی مطرح نمی گردد.

طرح سؤال از «تحليل صرفی» در پايۀ دوازدهم در چارچوب آموخته های کتاب بدون اشکال است.

تحليل صرفی اسم:
نوع آن (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مبالغه.)
عدد آن: مفرد، مثنی، جمع «مكسر و سالم» مذكر يا مؤنث.
معرفه يا نكره (معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده است: عَلم و معرفه به ال)

اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در امتحان نهایی و كنكور ممنوع است:

1- تعريب، تشکيل و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست.

2- نوع بناء، نوع ضمير، اسم موصول، جـامد و مشتـق، صفـت مشبهـه، اسم زمـان، اسم آلت، غيرمنصرف و …

3- تبديل «مذکر به مؤنث» يا «مخاطب به غير مخاطب» يا «جمع به غير جمع» و بالعکس
و موارد مشابه و نيز ساختن هرگونه جمله از اهداف کتاب نيست.

کلماتی که معنايشان در پاورقی نوشته شده، از اهداف کتاب است و در امتحانات از آنها سؤال طرح می شود.

از بخش اول کتاب کمتر از 7 نمره سوال طراحی می گردد. البته چون مطالب کتاب به هم کاملا مرتبط می باشد، نمی توان مرز دقیقی برای آن تعیین کرد.

وقت امتحان نهایی عربی رشته انسانی حدود 90 دقیقه می باشد.

توجه داشته باشید که برای آمادگی در امتحان نهایی عربی 3 رشته علوم انسانی حتما نمونه سوالات سالهای گذشته را مرور کنید.

سوالات متداول

از بخش مهارت واژه شناسی 2 نمره، از مهارت ترجمه به فارسی 9 نمره، شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره، مهارت درک و فهم نیز 2 نمره پرسش مطرح می گردد.

سوالات در قالب های گوناکون مطرح می شود.دانش آموزان برای کسب نمره عالی در این درس نیاز است با سوالات آشنا باشد و نمونه سوال های سال گذشته را مطالعه و بررسی کند.

مدت زمان آزمون حدود 90 دقیقه و تعداد سوالات 15-20 می باشد.