آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان غیر روزانه

شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان غیر روزانه
کنکور مجدد دانشجویان دانشگاه غیردولتی
فهرست مطالب

دانشجویان دانشگاه های غیرروزانه که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند، می توانند در کنکور شرکت کرده و در صورت قبولی از دانشگاه محل تحصیل انصراف دهند. البته دانشجویان مرد نباید مشکل نظام وظیفه داشته باشند. در این نوشتار شرایط کنکور مجدد برای داوطلبین دانشگاه های غیر روزانه تشریح شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

شرایط کنکور مجدد برای داوطلبین دانشگاه های غیرروزانه

شرایط ثبت نام مجدد در کنکور سراسری برای دانشجویان دانشگاه های غیرروزانه

پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال  1401 می توانند در آزمون سراسری سال 1402 ثبت نام و شركت نمايند. ضمنا داوطلبان مذكور و نيز دانشجويان در حال تحصيل در دوره روزانه و غيرروزانه (نوبت دوم”شبانه”، پيام نور، مجازي، پرديس خودگردان، دانشگاه آزاد، غيرانتفاعي و شهريه پرداز) همه مقاطع تحصيلي اعم از كارداني (پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي ارشد (پيوسته و ناپيوسته) و دكتري عمومی يا تخصصی، براي شركت در آزمون سراسري سال 1402به شرط نداشتن منع نظام وظيفه، می توانند همزمان با تحصيل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصيل براي شركت در آزمون سراسری سال 1402 ثبت نام نمايند و در صورت قبولی، بايد از رشته قبلی خود انصراف داده و فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جديد محل تحصيل خود ارائه دهند.

دانشجویان در صورت قبولی، باید از رشته قبلی خود انصراف داده و فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل خود ارائه دهند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته محل قبولی قبلی خود را ندارند.

نکات مهم برای شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان غیر روزانه

در زیر نکات مهم برای شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان غیر روزانه ذکر شده است:

شرایط کنکور مجدد برای داوطلبین دانشگاه های غیرروزانه

وضعیت استفاده از سهمیه ایثارگری برای شرکت مجدد در کنکور برای دانشجویان غیر روزانه

استفاده مجدد از سهمیه ایثارگری مشمولين پذيرفته شده در هر مقطع در آزمون های سراسری و تحصيلات تكميلی در دوره های شبانه (نوبت دوم) پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس بين الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و ساير دوره هاي شهريه پرداز در صورت انصراف از تحصيل علاوه بر ماده (3) آيين نامه حداكثر تا يكبار ديگر بلامانع است.

به عبارتی داوطلبانی كه دارای يكبار قبولی در دوره های غير روزانه (شبانه “نوبت دوم”، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس بين الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و ساير دوره هاي شهريه پرداز) هستند و در رشته قبولي خود ثبت نام نكرده و يا از رشته قبولي خود انصراف داده اند، می توانند يكبار ديگر از سهميه ايثارگران در دوره هاي اعم از روزانه و غيرروزانه استفاده نمايند.

داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران حداقل دو بار در دوره هاي غيرروزانه پذيرفته شده اند و يا در رشته قبولي دوره غيرروزانه فارغ التحصيل شده اند، امكان استفاده مجدد از سهميه ايثارگران را ندارند.

توجه داشته باشید که مشمولين استفاده از سهميه ایثارگری صرفاً يكبار در هر مقطع آزمون سراسري و تحصيلات تكميلي مي توانند در دوره روزانه دانشگاه هاي دولتي از سهميه استفاده نمايند. چنانچه پس از قبولي و ثبت نام در رشته محل مذكور از ادامه تحصيل انصراف دهند و يا ثبت نام ننمايند، مجدداً حق استفاده از سهميه را در آن مقطع تحصيلي ندارند.

هزینه ترک تحصیل برای شرکت مجدد در کنکور برای دانشجویان غیرروزانه

دانشجویان انصرافی از دانشگاه باید هزینه ای تحت عنوان جریمه انصراف به دانشگاه پرداخت کنند. مبلغ جریمه با توجه به زمان انصراف و دلیل انصراف می تواند مبالغ مختلفی داشته باشد. در صورتی که دانشجویان به قصد شرکت مجدد در کنکور سراسری از دانشگاه انصراف دهند شرایط زیر را دارا می باشند:

دانشجویان باید گواهي عدم ثبت نام و يا انصراف خود را در زمان ثبت نام در رشته قبولي سال 1402 به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط ارائه نمايند.

شرایط کنکور مجدد برای داوطلبین دانشگاه های غیرروزانه

شرایط نظام وظیفه برای داوطلبین مرد جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری

براساس مندرجات داوطلبین مرد مشغول به تحصیل باید از لحاظ مشمولیت و مقررات نظام وظیفه عمومی جزء یکی از دسته های زیر باشند.

شرایط کنکور مجدد برای داوطلبین دانشگاه های غیرروزانه

محرومیت های کنکور های سال های گذشته در کنکور 1402 با تغییراتی همراه بوده است.

در سال های گذشته با توجه به کاهش تعداد دانشجویان و همچنین پیگیری های مستمر بحث محرومیت از کنکور با تغییرات زیادی همراه بوده است. در کنکورهای دو سال گذشته بخش بزرگی از محرومیت ها از بین رفته است.

تا قبل از تغییر قانون در دو سال گذشته، امکان ثبت نام و شرکت مجدد در کنکور برای دانشحویان دوره های روزانه وجود نداشت. این افراد در صورت ثبت نام در کنکور به عنوان متخلف شناخته می شدند. اما پس از آن و با تغییرات اعمال شده در قوانین محرومیت از کنکور، دانشجویان دوره های روزانه دانشگاه سراسری می توانند بدون محدودیت در کنکور ثبت نام کنند. توجه داشته باشید که دانشجویان دوره های غیر روزانه نیز می توانند بدون محدودیت در کنکور ثبت نام کنند.

توجه داشته باشید که هم دانشجویان دوره روزانه و هم دانشجویان دوره غیر روزانه باید شروط نظام وظیفه را داشته باشند.

موارد محرومیت از کنکور 1402 چیست؟

موارد محرومیت از کنکور 1402 در زیر ارائه شده است:

داوطلبانی که دارای طرح اجباری هستند، در صورت قبولی در یکی از رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی طرح آن ها به تعویق افتاده و می توانند ادامه تحصیل دهند و خدمات قانون خدمت خود را پس از اتمام تحصیل با تعهدات خدمت مقطع جدید انجام دهند. اما اگر در رشته هایی غیر از رشته های مذکور پذیرفته شوند قبولی آن ها لغو شده و می بایست ابتدا طرح خود را بگذرانند.

شرایط کنکور مجدد برای داوطلبین دانشگاه های غیرروزانه

پرسش و پاسخ

دانشجویان دوره های غیر روزانه به شرط نداشتن مشكل نظام وظیفه، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1402 ثبت نام و شركت نمایند. این دسته از متقاضیان در صورت قبولی باید از رشته قبولی قبلی خود انصراف حاصل نموده و فرم انصراف قطعی از تحصیل را به موسسه ذیربط ارائه دهند.

دانشجویان دانشگاه آزاد که بلافاصله پس از انصراف، قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد را دارند از پرداخت جریمه انصراف معاف هستند.

 دانشجویان این دانشگاه ها که شهریه ترم های گذشته را تسویه کرده اند، پیش از شروع ترم جدید باید درخواست انصراف خود را اعلام کنند تا از پرداخت جریمه انصراف معاف شوند.

دانشجويان انصرافی در صورتی كه در سنوات اوليه تحصيلی، انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يکسال سپری نشده باشد. مضافا مشروط به اينكه قبلا (از تاريخ 22/08/1390به بعد) از امتياز يکبار انصراف استفاده نكرده باشند، می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند.

داوطلباني كه داراي يكبار قبولی در دوره هاي غير روزانه (شبانه نوبت دوم، پيام نور، غير انتفاعی، پرديس بين الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و ساير دوره های شهريه پرداز) هستند و در رشته قبولی خود ثبت نام نكرده و يا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، می توانند يكبار ديگر از سهميه ايثارگران در دوره های اعم از روزانه و غيرروزانه استفاده نمايند.

بله با توجه به رای دیوان عدالت، کلیه دانشجویان دوره روزانه می توانند بدون محدودیت در کنکور 1402 شرکت کنند. البته محرومیت های مرتبط با نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی باید رعایت شده باشد.

بله، اما این افراد در صورت نداشتن غیبت، تنها یک بار مجاز به انصراف از تحصیل و شرکت در کنکور مقاطع مختلف تحصیلی هستند

دانشجویان اخراجی آموزشی در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه و پس از تسویه حساب کامل با موسسه ذیربط حق ثبت نام را دارند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x