جستجو
Close this search box.

رشته حسابداری

معرفی رشته حسابداری

معرفی رشته حسابداری رشته حسابداری از علومی است که کاربرد وسیعی در سطوح مختلف جامعه دارد. پذیرش در رشته حسابداری از طریق کنکور هر سه گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فنی امکان پذیر است. تمامی امور مالی و معاملات در یک شرکت توسط حسابدار انجام می شود و همین موضوع نشان […]