جستجو
Close this search box.

ترجمه اسم موصول خاص در جمله

ترجمه اسم موصول خاص در زبان عربی

در این فیلم آموزشی، نکات مهمی جهت ترجمه اسم موصول خاص در جمله برای شما بیان می شود. پخش ویدئو در این جلسه از آموزش عربی دهم ویژه رشته علوم تجربی و ریاضی به بررسی نکات آموزشی درباره شیوه صحیح ترجمه اسم موصول خاص در جمله خواهیم پرداخت. ترجمه صحیح اسم موصول خاص مذکر و […]

جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم

جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم

در این فیلم آموزشی، نکات مهمی جهت تشخیص آسان اسامی مثنی، جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم ذکر شده است. پخش ویدئو در این جلسه از آموزش عربی دهم ویژه رشته علوم تجربی و ریاضی به بررسی نکات آموزشی و حل نمونه تست های مشابه کنکور سراسری عربی در زمینه اسامی جمع مذکر سالم و […]