جستجو
Close this search box.

ترجمه فعل جاء و أتی با حرف اضافه “بـ”

ترجمه فعل جا

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی به روش ترجمه صحیح فعل های “جاء و أتی” در صورتی که با حرف “ب” بیاید، خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه فعل جاء بـ و أتی بـ برخی فعل ها همراه با حرف اضافه در جمله به کار می روند این حرف اضافه می تواند به آنها چسبیده باشد […]

چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی

چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی 4 عمل اصلی ریاضی در زبان عربی به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو چهار عمل اصلی در زبان عربی برای بیان چهار عمل اصلی در زبان عربی از کلمات زیر استفاده می شود : ضرب : فی، ضرب فی تقسیم : تقسیم علی جمع : زائد تفریق […]

اعداد اصلی و ترتیبی در زبان عربی

اعداد اصلی و ترتیبی در زبان عربی

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی قصد داریم نکات تستی درباره اعداد اصلی و اعداد ترتیبی را در نمونه سوالات کنکور بررسی نماییم. پخش ویدئو اعداد اصلی در زبان عربی به اعدادی مانند واحد، واحده، الثان، ثلاث، اربع، اربعه، خمس … احد عشر، احدی عشره، اثنا عشر و … که برای شمارش به کار می […]

ترجمه اسم اشاره

روش ترجمه اسم اشاره

در این ویدئوی آموزشی زبان عربی قصد داریم نکات تستی درباره ترجمه صحیح اسم اشاره دور و اسم اشاره نزدیک را در نمونه سوالات کنکور را بررسی نماییم. پخش ویدئو اسم اشاره اسم اشاره در زبان عربی برای اشاره به اشخاص و اشیا استفاده می شود. اسم اشاره دو کاربرد دارد که عبارتند از اشاره […]