جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 97 با پاسخ تشریحی

دین و زندگی علوم انسانی 97

امتحان نهایی دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از 20 نمره می باشد. در ادامه شما می توانید سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 ویژه رشته علوم انسانی دی 97 را با پاسخنامه آن مشاهده کنید: سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 رشته انسانی دی 97 […]

قواعد فعل مجهول در زبان عربی

قواعد فعل مجهول

در این ویدئو آموزشی ابتدا می آموزیم که چه زمان نمی توان در زبان عربی فعل مجهول ساخت؟ در ادامه نیز نکاتی درباره مطابقت فعل و فاعل آن می آموزیم. پخش ویدئو فعل هایی که مجهول نمی شوند! در زبان عربی فعل هایی که مفعول ندارند (معادل فعل ناگذر در زبان فارسی) و همچنین فعل […]

فعل معلوم و فعل مجهول در زبان عربی

فعل معلوم و مجهول در زبان عربی

در این ویدئو آموزشی به تعریف فعل معلوم و مجهول از درس ششم عربی پایه دهم می پردازیم. همچنین چگونگی ساخت فعل مجهول را براساس فعل معلوم در زبان عربی خواهیم آموخت. پخش ویدئو فعل معلوم در زبان عربی در زبان عربی، به فعل جمله هایی که فاعل آنها مشخص است، فعل معلوم می گویند. […]