جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی تاریخ 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی تاریخ دوازدهم انسانی | دی 97

امتحان نهایی تاریخ 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کا کتاب در قالب 20 نمره می باشد. تاریخ 3 رشته انسانی به حوادث و رویدادهای ایران و جهان معاصر می پردازد. بخش تاریخ ایران از آغاز حکومت قاجار تا زمان حال ادامه می یابد و تاریخ جهان نیز به بررسی […]