جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته انسانی شامل 5 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. در پایان کتاب دوازدهم دانش آموز حدود 2000 کلمه عربی یاد گرفته است. […]