جستجو
Close this search box.

رشته ریاضیات و کاربردها

معرفی کامل رشته ریاضیات و کاربردها | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه قبولی، واحدهای درسی، بازارکار و درآمد رشته ریاضیات و کاربردها

مهندسی معماری رشته ای فنی می باشد و معماری هنری زیبا و بدیع است. در این رشته فرد با فراگیری دانش و مهارت های لازم، توانمندی ایفای نقش در عرصه های حرفه ای و پژوهشی حوزه های گسترده معماری و شهرسازی را پیدا خواهد کرد.  در رشته معماری جنبه های هنری، زیباشناسی و جلوه های بصری و نوآوری های خلاقانه یک اثر اهمیت دارد. جنبه های فنی مانند نوع سازه، تاسیسات مختلف آن، مقاومت مصالح و بحث های اجرایی و … در بخش فنی همین رشته بررسی می شود. یک مهندس معمار باید به مبانی دینی، فرهنگی ، منطقه ای و موقعیت جغرافیایی و اقلیم یک منطقه اشراف کامل داشته باشد.