جستجو
Close this search box.

اعداد اصلی، ترتیبی، عقود و معطوف

آموزش اعداد در زبان عربی شامل اعداد اصلی، ترتیبی، عقود و معطوف | گزینه دو

در این جلسه از عربی دهم جدول شناخت اعداد در زبان عربی ( المواعظ العددیه) بیان می شود. همچنین شناخت و ترجمه اعداد و چگونگی قرار گرفتن آن ها در جمله نیز در این جلسه بیان خواهد شد. پخش ویدئو اعداد در زبان عربی اعداد در زبان عربی شامل اصلی، ترتیبی، عقود و بعضی اوقات […]

اسم اشاره، انواع و کاربرد آن

اسم اشاره در زبان عربی و چگونگی کاربرد و ترجمه آن با مثال عربی دهم | گزینه دو

در این جلسه از درس عربی پایه دهم رشته علوم انسانی به بحث مرور درس های سالیان قبل و شناخت اسم های اشاره پرداخته می شود. همچنین اسم های اشاره مذکر، مونث، مفرد، مثنی و جمع مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به گستردگی استفاده از اسم اشاره در زبان عربی، فیلم آموزشی این […]

فعل مستقبل در زبان عربی

فعل مستقبل در زبان عربی

در این جلسه از آموزش درس عربی با فعل مستقبل یا آینده آشنا خواهید شد. در ادامه مثال ها و توضیحات بیشتری درباره ساخت فعل ماضی مستقبل در زبان عربی بیان خواهد شد.  پخش ویدئو فعل مستقبل در زبان عربی فعل مستقبل در زبان عربی مثل فعل آینده در زیان فارسی است. در ترجمه آن […]

ماضی استمراری در زبان عربی

ماضی استمراری در زبان عربی

در این جلسه از آموزش درس عربی با فعل ماضی استمراری و روش ساخت آن آشنا خواهید شد.در ادامه مثال ها و توضیحات بیشتری درباره ساخت فعل ماضی استمراری در زبان عربی بیان خواهد شد.  پخش ویدئو ماضی استمراری در زبان عربی فعل ماضی استمراری در زبان عربی برای انجام کاری که در گذشته بارها […]

فعل نهی و نحوه ساخت آن

فعل نهی همراه با نحوه ساخت آن و مثال عربی دهم | گزینه دو

در این جلسه از آموزش درس عربی نخست فعل نهی و نحوه ساخت آن بیان خواهد شد.در ادامه نمونه تست ها و سوالاتی در مورد نحوه ساخت فعل نهی بیان خواهد شد.  پخش ویدئو فعل نهی در زبان عربی فعل نهی در زبان عربی مخاطب را از انجام کاری باز می دارد. ضمنا توجه فرمایید […]

فعل امر و نحوه ساخت آن

فعل امر و روش ساخت فآن از افعال ثلاثی مجرد همراه با مثال و تست عربی دهم | گزینه دو

در این ویدئوی آموزشی، ساخت فعل امر از افعال ثلاثی مجرد همراه با مثال بیان می شود. همچنین تست های کنکور این مبحث نیز بررسی می گردد. پخش ویدئو فعل امر در زبان عربی فعل امر در زبان عربی به انجام دادن کاری یا پذیرفتن حالتی دلالت می کند. فعل امر از صیغه های مخاطب […]

فعل ماضی و فعل مضارع

فعل ماضی و مضارع

در این جلسه مباحث و نکات مربوط به درس اول عربی دهم رشته انسانی مطرح می شود. این درس در واقع مروری بر مجموعه دروس سال هفتم، هشتم و نهم متوسطه است. نکات این ویدئوی آموزشی می تواند برای اغلب افراد مفید باشد. پخش ویدئو افعال در زبان عربی افعال در زبان عربی 3 نوع […]