جستجو
Close this search box.

زمان آینده ساده با Will

زمان آینده ساده با will

در این فیلم آموزشی، با ساختار زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین کاربردهای زمان آینده ساده با will را نیز فرا می گیرید. پخش ویدئو آینده ساده با Will زمان آینده ساده با will از پرکاربردترین زمان ها برای پیش بینی یا حقیقت انجام کاری در آینده می باشد. […]

یافتن معنی کلمات جدید در جمله

یافتن معنی کلمات جدید زبان انگلیسی

در این فیلم آموزشی، با نکاتی در مورد معانی در درس زبان انگلیسی آشنا می شوید. این نکات به داوطلب در فهم و پیدا کردن معانی لغات کمک می کند. پخش ویدئو یافتن معنی لغات در زبان انگلیسی به کار بردن افعال “to be” بعد از کلمه، نشان دهنده این موضوع است که واژه مورد […]

مترادف و متضاد

مترادف و متضاد در زبان انگلیسی دهم

در مبحث لغات زبان انگلیسی، نکات مختلفی وجود دارد که در این فیلم آموزشی با آنها آشنا می شویم. پخش ویدئو جملات مثبت و منفی حالت مثبت: در پاسخ به جملات با حالت مثبت باید از واژه های مثبت استفاده شود. حالت منفی: در پاسخ به سوالاتی که جمله در آن ها، حالت منفی دارد، باید […]

معنای مجازی واژه ها

معنی مجازی واژه ها

در این فیلم آموزشی زبان انگلیسی، نخست با نکات معنی مجازی واژه ها آشنا شده سپس مواردی کاربردی درباره ی حروف اضافه و عبارت فعلیه در زبان انگلیسی می آموزید. پخش ویدئو معانی مجازی در زبان انگلیسی برای پاسخ به سوالات تست کنکور سراسری علاوه بر دانستن معنی متداول واژه ها باید به معانی مجازی […]

پیشوندهای منفی و لغات حشو

پیشوندهای منفی و لغات حشو زبان دهم

در زبان انگلیسی هنگامی که می خواهید متن یا جمله ای را ملاحظه کنید، بهتر است نکاتی را در نظر بگیرید. این نکات می تواند به شما در درک بهتر متن و پاسخ دهی سریع تر به سوالات زبان انگلیسی کمک کند. در این فیلم آموزش لغات زبان انگلیسی شامل پیشوندهای منفی و حشو همراه […]