جستجو
Close this search box.

روش جمع بستن اسامی

روش جمع بستن اسامی

در ابتدای ویدئو، انواع کلمه در زبان انگلیسی بیان می شود. سپس با قواعد جمع بستن کلمات، آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دسته بندی کلمات در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی با انواع مختلف واژه رو به رو هستیم که در ادامه آورده شده است: things: هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد. اشیا […]

استرس صدا در بیان جمله

استرس صدا در بیان جمله

 در این فیلم آموزشی با استرس صدا هنگام مکالمه زبان انگلیسی آشنا می شویم. همچنین درباره جملاتی که صدا در آنها افزایش یا کاهش می یابد نیز مطالبی خواهیم آموخت. پخش ویدئو استرس صدا هنگام مکالمه هنگام مکالمه در زبان انگلیسی با توجه به نوع جمله گاهی مواقع تن صدا افزایش (raising) و گاهی مواقع […]

جملات سوالی بسته و باز

جملات سوالی باز و بسته

 در این فیلم آموزشی در ابتدا با جملات سوالی باز و بسته در زبان انگلیسی آشنا می شویم. سپس در انتها درباره ی تن صدا در مکالمه صحبت می شود. پخش ویدئو جملات سوالی بسته  در این بخش، ابتدا با جملات سوالی بسته و سپس با جملات سوالی باز در زبان انگلیسی آشنا می شوید: […]

مهارت شنیداری زبان انگلیسی – listening

مهارت شنیداری listening

در این فیلم آموزشی، در مورد مهارت شنیداری و نکاتی در خصوص مکالمه زبان انگلیسی توضیح داده شده است. پخش ویدئو مهارت شنیداری در زبان انگلیسی مهارت شنیداری در زبان انگلیسی شامل موارد زیر می باشد: درست گوش دادن مهارت است نه استعداد ذاتی، به عبارتی باید شنیدن کلمات را به خود آموزش دهید. آنچه […]

صحبت کردن به زبان انگلیسی – Speaking

مکالمه به زبان انگلیسی - Speaking

در این فیلم آموزشی به بررسی نکاتی در مورد مکالمه و صحبت کردن به زبان انگلیسی (Speaking) پرداخته می شود. این نکات به شما کمک می کند تا هنگام Speaking شرایط بهتری داشته باشید. پخش ویدئو نکات مهم صحبت کردن به زبان انگلیسی هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی نیاز است نکات زیر رعایت شود: سوال […]