جستجو
Close this search box.

ترتیب قرار گرفتن صفت ها

ترتیب قرار گرفتن صفت ها همراه با الویت آنها

در این ویدئوی آموزشی به الویت قرار گرفتن صفات در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. همچنین صفات واقعی و عقیده ای نیز به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو صفت عقیده ای و صفت واقعی صفات واقعی fact adjective: در زبان انگلیسی به صفاتی مانند sunny, young, hot و … گفته می شود که بیانگر […]