جستجو
Close this search box.

کاربرد must

کاربرد must

در این قسمت با گرامر مربوط به افعال کمکی آشنا می شوید. جهت یادگیری کاربرد افعال کمکی ذکر شده، مثالی از آن ها عنوان شده و موارد استفاده شان بیان شده است. پخش ویدئو فعل کمکی must در زبان انگلیسی فعل کمکی must: مانند should به معنای باید است اما با تاکید بیشتری همراه می […]

کاربرد should

کاربرد should

در این ویدئو آموزشی، با واژه should و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین در انتها گرامر و نکات مربوط به مبحث “should” بیان شده است. پخش ویدئو کاربرد should واژه “should” به معنی “باید” در موارد زیر کاربرد دارد: برای توصیه: در گفتگوها و به صورت راهنمایی اکید به کار […]

رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک

معرفی رشته مهندسی مکانیک رشته مهندسی مکانیک که تلفیق فیزیک مهندسی، ریاضیات و علم مواد است، از گسترده ترین شاخه های رشته مهندسی می باشد. این رشته تاثیر زیادی در پیشرفت و توسعه علم و صنعت دارد. مهندسی مکانیک به علت قدمت و اهمیتی که دارد مادر رشته های مهندسی نامیده می شود. در این […]