کاربرد must

کاربرد must

در این قسمت با گرامر مربوط به افعال کمکی آشنا می شوید. جهت یادگیری کاربرد افعال کمکی ذکر شده، مثالی از آن ها عنوان شده و موارد استفاده شان بیان شده است. پخش ویدئو فعل کمکی must در زبان انگلیسی فعل کمکی must: مانند should به معنای باید است اما با تاکید بیشتری همراه می […]

کاربرد should

کاربرد should

در این ویدئو آموزشی، با واژه should و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین در انتها گرامر و نکات مربوط به مبحث “should” بیان شده است. پخش ویدئو کاربرد should واژه “should” به معنی “باید” در موارد زیر کاربرد دارد: برای توصیه: در گفتگوها و به صورت راهنمایی اکید به کار […]

رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک

معرفی رشته مهندسی مکانیک رشته مهندسی مکانیک که تلفیق فیزیک مهندسی، ریاضیات و علم مواد است، از گسترده ترین شاخه های رشته مهندسی می باشد. این رشته تاثیر زیادی در پیشرفت و توسعه علم و صنعت دارد. مهندسی مکانیک به علت قدمت و اهمیتی که دارد مادر رشته های مهندسی نامیده می شود. در این […]