جستجو
Close this search box.

Pronunciation درس اول زبان یازدهم

در این فیلم آموزشی، با نحوه تلفظ لغات (Pronunciation) در درس اول زبان انگلیسی یازدهم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تلفظ لغات (Pronunciation) در این بخش با Pronunciation یا چگونگی تلفظ صحیح و ادای لغات در درس اول زبان یازدهم آشنا خواهید شد. در زبان انگلیسی به منظور تلفظ صحیح نکاتی وجود دارد که نیاز […]

Listening و Speaking درس اول زبان یازدهم

در این فیلم آموزشی، با Listening و Speaking در درس اول زبان انگلیسی یازدهم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اهمیت Listening و Speaking Listening و Speaking دو بخش مهم در زبان انگلیسی هستند. نیاز است حرف طرف مقابل را فهمیده و همچنین منظور خود را به زبان انگلیسی به فرد مذکور برسانیم. در زبان انگلیسی مهارت Listening […]

اسامی قابل شمارش (countable) و غیر قابل شمارش (uncountable)

در این فیلم آموزشی، با انواع اسم و اسامی قابل شمارش (Countable) و غیر قابل شمارش (uncountable) در زبان انگلیسی و چگونگی تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اسامی (Nouns) در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی اسامی در دسته های مختلفی قرار می گیرند که به شرح زیر است: […]