جستجو
Close this search box.

جمله واره قیدی هدف (Adverbial Clause Of Purpose)

در این فیلم آموزشی با موضوع جمله واره قیدی هدف (َAdverbial Clause Of Purpose) و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو جمله واره قیدی هدف (Adverbial Clause Of Purpose) در زبان انگلیسی جمله واره قیدی هدف (Adverbial clause of purpose): به منظور بیان ” تا اینکه” در زبان انگلیسی از واژگان “to, so as […]

فعل بعد از حرف اضافه

در این فیلم آموزشی به شکل فعل بعد از حرف اضافه در زبان انگلیسی پرداخته می شود.  پخش ویدئو شکل فعل بعد از حرف اضافه برخی از شناخته شده‌ترین حروف اضافه در زبان انگلیسی عبارتند از: with, at, from, into, during, including, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, […]

مصدر (infinitive)

در این فیلم آموزشی به موضوع مصدر “infinitive”و نمونه تست های آن  پرداخته می شود.  پخش ویدئو مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی در این قسمت به موضوع مصدر “infinitive” پرداخته می شود. مصدر در موارد زیر استفاده خواهد شد. به عنوان فاعل: می توان مصدر کامل یا فعل با to را به عنوان فاعل به […]

آهنگ صدا در جملات شرطی

در این فیلم آموزشی به آهنگ صدا در جملات شرطی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو آهنگ صدا در جملات شرطی آهنگ صدا در طول جملات شرطی تغییر می‌کند. به عبارتی Rising and falling intonation، آهنگ خیزان و افتان در هنگام خواندن این جملات در صدا ایجاد می‌شود. در جملات شرطی، در بخش if، آهنگ صدا بالا رفته […]

صفات فاعلی و مفعولی Present and past paticiple

در این فیلم آموزشی به موضوع صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو صفات فاعلی و مفعولی (Present and past paticiple) در این بخش به موضوع صفت های فاعلی و مفعولی (Present and past participle)، می پردازیم. برخی از اسم مفعول ها (قسمت سوم فعل) چه در زمان حال و چه […]

جملات شرطی نوع صفر ZERO CONDITIONAL SENTENCES

در این فیلم آموزشی به جملات شرطی نوع صفر ZERO CONDITIONAL SENTENCES خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جملات شرطی نوع صفر ZERO CONDITIONAL SENTENCES جملات شرطی نوع صفر (Zero Conditional Sentences) : این نوع جملات بیشتر به واقعیت ها می پردازند. در واقع به موقعیتی اشاره می کنند که همه آن را قبول دارند. به عنوان نمونه […]

حذف if در جملات شرطی

در این فیلم آموزشی به موضوع حذف if در جملات شرطی و جایگزین هایی برای if خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حذف if در جملات شرطی در زبان انگلیسی در این بخش به نحوه حذف “if” در جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم. در شرطی نوع اول، اگر در قسمت if، should داشته باشیم که معنی […]

جملات شرطی (conditional sentences)

در این فیلم آموزشی به گرامر درس سوم زبان انگلیسی یازدهم شامل جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم می پردازیم. پخش ویدئو جملات شرطی (conditional sentences) ابتدا موضوع جملات شرطی (conditional sentences) ، را توضیح می دهیم. جملات شرطی در زبان انگلیسی دارای دو قسمت می باشند. 1- جمله پایه 2- جمله پیرو  در […]