جستجو
Close this search box.

What you learned درس سوم زبان یازدهم

در این فیلم آموزشی، با What you learned درس سوم زبان انگلیسی یازدهم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو What you learned درس سوم زبان یازدهم لغت “base” به معنی “اساس” می باشد. دیگر واژگان ساخته شده از این لغت در جدول زیر آورده شده است. لغت معنی basis اساس bases جمع basis basic اساسی basically اساسا […]

عنصرها چگونه به وجود آمدند؟

عنصر چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع پیدایش عنصرها و سایر ذرات سازنده زمین آشنا خواهید شد. پخش ویدئو چگونگی پیدایش عنصرها به طور خلاصه می توان گفت، چگونگی پیدایش عنصرها شامل مراحل زیر است: پیدایش ذرات زیر اتمی: در آغاز، انفجار مهیبی باعث پدید آمدن ذرات زیر اتمی شامل الکترون، پروتون، نوترون شده است. پیدایش […]

چگونگی تشکیل جهان هستی

جهان هستی چگونه بوجود آمد؟

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی تشکیل جهان هستی و عناصر سازنده آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو چگونگی تشکیل جهان هستی در ابتدای این فصل، به بررسی موضوع شکل گیری جهان کنونی می پردازیم. در آغاز فصل اول، سه پرسش بنیادی مطرح شده است: 1- هستی چگونه پدید آمده است؟ 2- جهان کنونی […]