جستجو
Close this search box.

ضرایب جدید دروس کنکور علوم ریاضی و فنی 1402

ضرایب جدید دروس کنکور ریاضی 1402

تغییرات کنکور 1402 توسط روابط عمومی سازمان سنجش نخست به صورت کلی بیان شد تا جزئیات آن در زمان دیگری اعلام گردد. مطابق انتظار، جزئیات هر تغییر به تدریج با اعلامیه های رسمی توسط سازمان سنجش منتشر می شود. جزئیات یکی از تغییرات مهم کنکور 1402 که در روزهای اخیر مطرح شد، ضرایب جدید دروس […]

ضرایب جدید دروس کنکور علوم تجربی 1402

ضرایب جدید کنکور تجربی

تغییرات کنکور 1402 توسط روابط عمومی سازمان سنجش نخست به صورت کلی بیان شد تا جزئیات آن در زمان دیگری اعلام گردد. مطابق انتظار، جزئیات هر تغییر به تدریج با اعلامیه های رسمی توسط سازمان سنجش منتشر می شود. جزئیات یکی از تغییرات مهم کنکور 1402 که در روزهای اخیر مطرح شد، ضرایب جدید دروس […]