جستجو
Close this search box.

طیف نشری

در این ویدئو آموزشی، در مورد نشر و طیف نشری نکات مهمی به شما آموزش داده می‌شود. ضمنا برای درک بهتر این مبحث، مثال‌هایی همراه با پاسخ تشریحی برای شما بیان شده است. پخش ویدئو طیف سنجی برای شناسایی عناصر سازنده ی ترکیب‌ها (حتی سیارات و ستاره ها) نافلزها فقط از روش طیف سنجی می‌توان […]

کاربرد نور

کاربرد نور

در این فیلم آموزشی با کاربرد نور و طیف‌های مختلف آن آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو کاربرد نور به دلیل اینكه خورشید و دیگر اجرام آسمانی از ما بسیار دور هستند، ویژگیهای آنها را نمی‌توان به طور مستقیم اندازه‌گیری كرد. همچنین دمای اجسام بسیار داغ را نمی‌توان با ابزاری مانند دماسنج تعیین كرد؛ زیرا دماسنج […]

استوکیومتری فرمولی ترکیبات

استوکیومتری فرمولی ترکیبات

در این فیلم آموزشی با مبحث استوکیومتری فرمولی ترکیبات و عدد آووگادرو آشنا خواهیم شد. با آموزش موارد ذکر شده قادر به حل نمونه تست های کنکور سراسری خواهید بود. پخش ویدئو عدد آووگادرو در استوکیومتری فرمولی ترکیبیات از عددی به نام عدد آووگادرو استفاده می‌شود. عدد آووگادرو یا ثابت آووگادرو یک پارامتر ثابت است […]

روابط هم ارزی یکاها در مول

هم ارزی یکاها در مول

در این فیلم آموزشی، در مورد موضوع چگونگی محاسبه مقدار بر حسب مول و روابط هم‌ارزی صحبت خواهد شد و نمونه تست های کنکور همراه با پاسخ تشریحی توضیح داده می شود. پخش ویدئو روابط هم‌ارزی مول با سایر یکاها در پاسخ به مسائل مربوط به عنصرها (استوکیومتری فرمولی)، تعدادی روابط هم‌ارزی وجود دارد که لازم […]

مول، جرم مولی و جرم اتمی میانگین

در این فیلم آموزشی، با مباحث لازم جهت انجام محاسبات در شیمی مانند واحد کربنی، مول، جرم مولی و جرم اتمی میانگین آشنا خواهید شد. با یادگیری موارد ذکر شده، قادر به حل تست های کنکور سراسری خواهید بود. پخش ویدئو واحد کربنی اتم‌ها بسیار ریزند به طوری كه نمی‌توان آنها را به طور مستقیم […]