شناسایی عناصر سازنده فلزها و نافلزها

در این ویدئو آموزشی، در مورد روشهای تشخیص عناصر سازنده ی ترکیب ها توضیح داده شده است. همچنین نمونه سوالاتی برای هر کدام به صورت تشریحی حل شده است. پخش ویدئو شیوه شناسایی عناصر سازنده نافلزها با کمک طیف سنجی شیوه شناسایی عناصر سازنده ی ترکیب ها(حتی سیارات و ستاره ها): بدین منظور برای نافلزها […]

عدد آووگادرو و استوکیومتری فرمولی برای ترکیبات

در این فیلم آموزشی با مبحث استوکیومتری فرمولی برای ترکیبات و عدد آووگادرو آشنا خواهیم شد. با آموزش موارد ذکر شده قادر به حل نمونه تست های کنکور سراسری خواهید بود. پخش ویدئو عدد آووگادرو در شیمی در استوکیومتری فرمولی برای ترکیبیات از عددی به نام عدد آووگادرو استفاده می شود. عدد آووگادرو یا ثابت […]

استوکیومتری فرمولی و روابط همنهشتی

در این فیلم آموزشی، در مورد موضوع چگونگی محاسبه مقدار بر حسب مول، روابط همنهشتی، استوکیومتری فرمولی صبحت خواهد شد و نمونه تست های کنکور همراه با پاسخ تشریحی توضیح داده می شود. پخش ویدئو روابط همنشهتی مول با سایر یکاها در حل مسائل مربوط به عنصرها (استوکیومتری فرمولی)، یک سری روابط همنهشتی وجود دارد. […]

جرم مولی و جرم اتمی میانگین، واحد کربنی

در این فیلم آموزشی، با مباحث لازم جهت انجام محاسبات در شیمی مانند واحد کربنی، جرم مولی و جرم اتمی میانگین آشنا خواهید شد. با یادگیری موارد ذکر شده، قادر به حل تست های کنکور سراسری خواهید بود. پخش ویدئو مول و جرم مولی در شیمی برای محاسبات در شیمی لازم است، یک سری اطلاعات […]