جستجو
Close this search box.

ترتیب پرشدن لایه‌ها و زیرلایه‌ها

ترتیب پر شدن لایه ها و زیرلایه ها

در این ویدئو آموزشی، در مورد ترتیب پر شدن لایه‌ها و زیرلایه‌ها و آرایش الکترونی اتم‌ها مطالبی خواهید آموخت. همچنین برای درک بیشتر موضوع، نمونه سوالات تستی کنکور همراه با پاسخ تشریحی به شما ارائه می‌شود. پخش ویدئو ترتیب پر شدن لایه ها و زیرلایه‌ها عنصرها در جدول دوره‌ای برمبنای عدد اتمی یا تعداد الکترونهای اتم […]

مدل اتمی بور

مدل اتمی بور

در این فیلم آموزشی، مدل اتمی بور توضیح داده شده است. سپس نکات مهم به همراه نمونه تست های کنکوری ارائه شده است. پخش ویدئو مدل اتمی بور بور با بررسی طیف نشری خطی هیدروژن، مدلی را برای اتم ها پیشنهاد می دهد. این مدل، نخستین مدل کوانتومی است. در این مدل، الکترون ها در […]