جستجو
Close this search box.

چهار بخش زمین، هواکره

زمین به طورکلی به چهار بخش تقسیم می شود. این چهار بخش عبارتند از: هواکره، آب کره، سنگ کره و زیست کره. در این بخش به بررسی هوا کره و نواحی آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ناحیه هواکره در زمین هواکره: لایه ی گازی و فیروزه ای رنگ پیرامون زمین که تا فاصله ی 500 […]

رسم ساختار لوویس ترکیب ها و یون ها

یکی از موضوعات مهم کتاب درسی، رسم ساختار لوویس ترکیب ها و یون ها می باشد. در این بخش، درباره ی ساختار لوویس ترکیب ها و یون های دوتایی غیراکسیژن دار صحبت خواهد شد. پخش ویدئو رسم ساختار لوویس ترکیب های غیر کسیژن دار برای رسم ساختار لوویس ترکیب های غیر اکسیژن دار به صورت […]

تشکیل یون از فلزها و نافلزها، آرایش اکتت

در این فیلم آموزشی، در مورد مباحث تشکیل یون از فلزات و نافلزها، آرایش الکترون نقطه ای اتم ها، آرایش هشت تایی اکتت توضیح داده شده است. همچنین نمونه سوالات تستی جهت تفهیم بیشتر آورده شده است. پخش ویدئو تشکیل یون از فلزها فلزات عموما، با از دست دادن الکترون های لایه ی ظرفیت خود، […]