سوخت سبز چیست؟

در این فیلم آموزشی، با نکات مهم و کاربردی در حل تست های کنکور سراسری، درباره ی  مباحث سوخت سبز، پرتوهای فروسرخ و گاز هیدروژن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو سوخت سبز چیست؟ نور خورشید هنگام عبور از هواکره، با مولکول ها و دیگر ذره های سازنده ی آن برخورد می کند و تنها بخشی […]

گازهای گلخانه ای چیست؟

در این فیلم آموزشی مبحث گازهای گلخانه ای و کربن دی اکسید، به همراه نمونه سوالات تستی آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو گاز گلخانه ای چیست؟ کربن دی اکسید در طبیعت بر اثر تنفس انسان ها، جاندارن و گیاهان تولید می شود. در هنگام شب، کربن دی اکسید زیادی از گیاهان تولید می […]

باران های اسیدی چگونه تشکیل می شوند؟

در این فیلم آموزشی، مبحث باران اسیدی و طبیعی ، چگونگی تشکیل باران اسیدی، ویژگی های آن، تغییراتی که ایجاد می کند به همراه نمونه سوالات تستی آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو باران طبیعی چیست؟ باران طبیعی: این باران شامل آب خالص می باشد. ولی مقدار بسیار کمی اکسیدهای نافلزی موجود در هوا […]

PH چیست؟ ترکیب های اسیدی، بازی و خنثی

در این فیلم آموزشی، مبحث PH و محدوده PH اسیدی، بازی و خنثی توضیح داده شده است. پخش ویدئو PH چیست؟ PH یک عدد لگاریتمی و یک کمیت محاسباتی می باشد. در واقع معیاری است برای میزان اسیدی یا بازی بودن یک محیط که روش اندازه گیری آن با کاغذ PH در سال نهم بررسی […]

مقایسه واکنش‌ پذیری عناصر

در این فیلم آموزشی، با موضوع مقایسه واکنش پذیری عناصر، تعیین بار یون ها و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مقایسه واکنش پذیری عناصر  یکی از موضوعات مطرح شده در واکنش ها، به خصوص واکنش های جابه‌جایی یگانه، مبحث مقایسه واکنش پذیری می باشد. در بحث واکنش پذیری، مانند واکنش پذیری اسیدها، یکی […]

رسم ساختار لوویس ترکیب های اکسیژن دار

در این فیلم آموزشی، به مبحث رسم ساختار لوویس ترکیب های اکسیژن دار و یون های آن ها پرداخته می شود. پخش ویدئو رسم ساختار لوویس ترکیب‌های اکسیژن‌دار در این قسمت به توضیح چگونگی رسم ساختار لوویس همراه با مثال خواهیم پرداخت. برای رسم ساختار لوویس ابتدا اتم مرکزی را انتخاب می نمائیم. به عنوان […]