جستجو
Close this search box.

ترجمه اسم معرفه و نکره

در این جلسه از عربی پایه یازدهم به نکاتی درباره ترجمه اسامی معرفه و نکره پرداخته می شود. پخش ویدئو ترجمه جمله اسمیه در جمله های اسمیه غالبا مبتدا معرفه و خبر نکره است، اما در ترجمه خبر، نباید آن را به شکل نکره ترجمه کرد. به مثالی در این باره توجه کنید: هذَا التِّلمیذُ فائزٌ […]

اسم معرفه و نکره

در این جلسه به نکات و مطالب درس سوم عربی پایه یازدهم، اشاره می شود. در این مبحث به معرفی اسم معرفه و نکره پرداخته شده است. پخش ویدئو اسم معرفه به  اسمی که نزد شنونده یا خواننده شناخته شده است، «اسم معرفه» می گویند. مهم ترین نشانه اسم معرفه داشتن«ال» می باشد. در نظر داشته […]

حرف اِن به عنوان ادوات شرط و حرف ربط

در این ویدئوی آموزشی از درس عربی پایه یازدهم به نکاتی پیرامون حرف «إن» به عنوان یک حرف اضافه مهم خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حرف اِن در نقش ادات شرط حرف اِن همانطور که در جلسات قبل مشاهده شد یکی از ادات شرطی است، مثالی از حرف اِن به عنوان ادات شرطی ببینید: اِن تتقو […]