جستجو
Close this search box.

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1400 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1400 صبح روز جمعه 11 تیر ماه برگزار گردید. تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1400 نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. با این وجود در سال 1400 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 40 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1399 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1399 صبح روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار گردید. تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1399 نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. در سال 1399 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود 42 درصد کل داوطلبان کنکور را تشکیل می‌دادند. به عبارتی از مجموع 1 میلیون و 393 هزار نفر […]

دفترچه سوالات کنکور تجربی 1398 + پاسخنامه

کنکور تجربی 1398 صبح روز جمعه 14 تیر ماه برگزار گردید. برعکس سالیان گذشته، تعداد داوطلبان کنکور تجربی سال 1398 نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، با این وجود بیشتر از نیمی از داوطلبین کنکور سراسری به این رشته اختصاص داشت. در سال 1398 بزرگترین گروه شرکت کنندگان کنکور داوطلبان تجربی بودند که حدود […]

تفاوت «لَم» و «لِمَ»

در این ویدئوی آموزشی از درس عربی پایه یازدهم، به نکاتی پیرامون تفاوت دو حرف «لَم» و «لِمَ»  پرداخته شده است. پخش ویدئو تفاوت “لَم” و لِمَ” توجه داشته باشید که دو حرف «لَم» و «لِمَ» علیرغم شباهت ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند. «لَم» وقتی قبل از فعل مضارع بیاید، معنای آن به ماضی منفی […]

تفاوت لـِ در نقش لام امر و لـِ حرف اضافه

در این جلسه به نکات مهم درس ششم شامل انواع حرف لـِ ، از عربی پایه یازدهم پرداخته می شود. پخش ویدئو “لـِ” قبل از فعل مضارع حروف «لـِ» وقتی قبل از فعل مضارع بیایند، ظاهر فعل را تغییر می دهند، (و معنای فعل هم تغییر می کند). به این شکل که «-ُ» به «-ْ» […]

حرف لا، لَم، لـِ قبل از فعل مضارع

در این جلسه به نکات مهم درس ششم حرف لا، لَم، لـِ قبل از فعل مضارع، از عربی پایه یازدهم پرداخته می شود. پخش ویدئو حرف لا، لَم، لـِ قبل از فعل مضارع حروف «لا، لَم، لـِ» وقتی قبل از فعل مضارع بیایند، ظاهر فعل را تغییر می دهند و معنای فعل هم تغییر می […]

منفی کردن فعل مضارع با حروف اضافه

در این ویدئوی آموزشی از دروس عربی پایه یازدهم، به شیوه منفی کردن فعل مضارع با حروف اضافه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حرف لن قبل از فعل مضارع حرف «لن: هرگز» وقتی قبل از فعل مضارع بیاید، فعل به شکل آینده منفی ترجمه می‏‌شود؛ مثالی در این رابطه مشاهده نمایید: لَن أبقَی هنا أبداً: (هرگز) اینجا […]

کاربرد حروف اضافه «حتّی» و «لـ»

در این جلسه از درس پنجم، عربی پایه یازدهم به نکاتی پیرامون حروفی مانند “حتی” و “لِ” اشاره می شود. پخش ویدئو حروف اضافه “حتّی” و “لـ” حروف اضافه ای مانند «حتّی» و «لـ» هم می توانند قبل از اسم بیایند و هم قبل از فعل. این حروف در هر دو صورت تغییراتی به اسم […]