جستجو
Close this search box.

فعل ناقصه لیس

در این متن از عربی پایه یازدهم در ادامه مباحث درس هفتم، به بررسی نکاتی پیرامون فعل ناقصه «لَیسَ» پرداخته می شود. پخش ویدئو فعل ناقصه لیس در زبان عربی فعل ناقصه «لَیسَ» به معنای «نیست» می باشد در صورتی که همراه حرف جر «لـِ» بیاید، مالکیت منفی را به وجود می آورد. البته اگر […]

افعال ناقصه صارَ و اصبحَ

در این جلسه نکاتی در مورد افعال ناقصه صار و اصبح از درس هفتم عربی پایه یازدهم آموزش داده می شود. پخش ویدئو صارَ و اصبَحَ 1- أصبَحَ در حالت مضارع به صورت یُصبِحُ نوشته می شود و امر آن کاربردی ندارد. 2- صارَ در حالت مضارع به صورت یصیرُ و در حالت امر به […]

افعال ناقصه

در این ویدئوی آموزشی به نکات و مطالبی پیرامون افعال ناقصه و کاربرد آنها از درس هفتم عربی پایه یازدهم خواهیم پرداخت. پخش ویدئو افعال ناقصه به فعل های «کانَ»، «صارَ»، «أصبَحَ» و «لَیسَ» افعال ناقصه می گویند. فعل کان فعل «کانَ» در جملات معنی مختلفی دارد. در ادامه چند معنا از فعل کان را […]

لا نهی و ل‍ِ امر

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی پیرامون «لِ» امر و «لا» نهی پرداخته می شود. پخش ویدئو انواع ل‍ِ در زبان عربی در زبان عربی دو نوع «لـِ» وجود دارد که یکی از آنها حرف اضافه و دیگری به عنوان لام امر شناخته می شود. انواع لا در زبان عربی دو […]