جستجو
Close this search box.

اسم مفعول در زبان عربی و شیوه ساخت آن

در این جلسه از آموزش عربی پایه یازدهم، به مبحث ساختن اسم مفعول برای افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ساخت اسم مفعول با افعال ثلاثی مجرد اسم مفعول در ثلاثی مجرد بر وزن مفعول می آید. در فارسی کلماتی چون : مسرور، محمود، مقبول، همه اسم مفعول هستند، و بر […]

اسم فاعل و روش ساخت آن

در این جلسه از آموزش درس عربی به مبحث مهم اسم فاعل و نحوه ساخت آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو اسم فاعل در زبان عربی اسم فاعل اسمی است که بر وزن فاعل ساخته می شود. ّرای ساختن اسم فاعل از سوم شخص مفرد آن فعل استفاده می‌گردد. هنگام ترجمه به فارسی اسم فاعل مطابق […]

اسم مکان و وزن‌های آن

در این ویدئوی آموزشی از درس عربی یازدهم مبحث اسم مکان و روش ساخت آن توضیح داده می شود. پخش ویدئو اسم مکان در زبان عربی اسم مکان بر مکان دلالت دارد و از سوم شخص مفرد فعل ماضی، بر وزن «مَفعِل»، «مَفعَل» و «مَفعَله» ساخته می شود. باید با توجه به وزن کلمه اسم […]

اسم تفضیل (وزن‌ها، روش تشخیص و شیوه جمع بستن)

در این فیلم آموزشی مطالبی از کتاب عربی پایه یازدهم پیرامون اسم تفضیل مطرح می شود. پخش ویدئو اسم تفضیل چیست؟ اسم تفضیل همانطور که از معنایش مشخص است برای بیان برتری یک صفت به کار می‌رود. اگر سوم شخص مفرد فعلی دارای سه حرف باشد (به عبارت دیگر «ثلاثی مجرد» باشد)، اسم تفضیل آن […]