جستجو
Close this search box.

جزم فعل مضارع

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به بررسی نکاتی پیرامون جزم فعل مضارع با حروف اضافه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تغییرات در اعراب و ترجمه فعل مضارع همان طور که می دانید فعل مضارع فعلی معرب است که می تواند با حروف و اسامی که قبل از آن پدیدار می شود، هم نوع ظاهری […]

اسم مبالغه

در این ویدئوی آموزشی مبحث اسم مبالغه و روش ساخت آن بیان می شود. پخش ویدئو اسم مشتق در زبان عربی به مجموعه هایی مانند اسم تفضیل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، اسم مبالغه «مشتق» می گویند. یعنی در واقع کلماتی هستند که ریشه فعلی دارند و بیشتر آن ها معنای وصفی […]