جستجو
Close this search box.

حروف ناصبه و تاثیر آن در ترجمه و اعراب فعل مضارع

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به نکاتی پیرامون ترجمه فعل مضارع و تاثیر حروف ناصبه بر روی آن پرداخته می شود. مبحث ترجمه جز مباحثی است که بخش زیادی از سوالات کنکور را در بر می گیرد. پس برای موفقیت در کنکور باید با روش پاسخ دهی به تست های ترجمه آشنا […]

اسم معرفه

دراین ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به ادامه مباحث معرفه و روش تشخیص اسم معرفه پرداخته می شود. این مباحث معرفه درکتاب نیامده است، ولی آشنایی با این مباحث برای دروس آینده که در مورد تمیز، حال و… می باشد، مورد نیاز است. پخش ویدئو اسم معرفه در زبان عربی اسم معرفه اسمی است […]

اسم نکره

در این متن از نکات عربی پایه یازدهم به مبحث اسم نکره و تشخیص آن پرداخته می شود. پخش ویدئو اسم نکره در زبان عربی اسم نکره اسمی است که نزد شنونده ناشناخته است و از نشانه های آن، آمدن یکی از اقسام تنوین –ً، -ٌ و -ٍ در آخر اسم می باشد. مثالی از […]

فعل شرط و جواب شرط

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم به بررسی نکاتی پیرامون ادات شرط، فعل شرط و جواب شرط خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ادات شرط کلماتی هستند که دو فعل را دچار تغییر و دگرگونی می کنند و به «ادات شرط» مشهورند که ضمه های آخر فعل مضارع، تبدیل به سکون و کلیه نون های آخر […]