جستجو
Close this search box.

افعال ناقصه (آموزش کامل)

در این ویدئوی آموزشی افعال ناقصه را به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد و مثال‌ها و تست‌های این مبحث را با هم مرور خواهیم کرد. پخش ویدئو نواسخ نواسخ عبارتند از مجموعه‌‏ای از کلمات که بر سر مبتدا و خبر وارد می‏‌شوند و مبتدا را اسم خود و خبر را خبر خود قرار می‏‌دهد […]

انواع لـ (ناصبه، جازمه، حرف جر و تاکید)

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه یازدهم، انواع حرف «لـ» در زبان عربی معرفی می شود و نقش آن در جمله و تاثیر آن در جمله مورد بررسی قرار می گیرد. پخش ویدئو انواع “لـ” در زبان عربی اقسام حرف ل در زبان عربی عبارتند از: ل ناصبه، ل جازمه و ل حرف جر […]