جستجو
Close this search box.

رشته فیزیک مهندسی

معرفی کامل رشته فیزیک مهندسی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته فیزیک مهندسی

معرفی رشته فیزیک مهندسی رشته فیزیک مهندسی که ترکیبی از دو مبحث تخصصی، فیزیک و مهندسی است نقش بسزایی در راستای پیشرفت علم و فناوری دارد. این رشته با هدف ساخت و تجهیز محصولات صنعتی مختلف، آینده پژوهی در فناوری، انتقال فناوری نو به دنیای صنعت و تحلیل پدیده های علمی و کاربردهای مهندسی آن […]

آلکان ها، گران روی و چسبندگی آلکان ها

در این فیلم آموزشی، موضوع آلکان ها، گران روی و چسبندگی آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو آلکان ها چه ترکیباتی هستند؟ آلکان ها ترکیباتی هستند به فرمول کلی CnH2n+2 که در ساختمان آن ها فقط پیوند یگانه وجود دارد. آلکان ها میل به جذب هیدروژن ندارند، به همین علت به این ترکیبات […]

فرمول نقطه خط به چه صورت است؟

در این فیلم آموزشی، با موضوع تعیین فرمول مولکولی بر اساس ساختار نقطه – خط و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تعیین فرمول مولکولی بر اساس ساختار نقطه – خط برای تعیین فرمول مولکولی بر اساس ساختار نقطه – خط نیاز است از تعدادی تکنیک استفاده کنیم. این تکنیک ها بر اساس قواعد […]

ترکیبات آلی و طرز نمایش آن

در این فیلم آموزشی، به مباحث ترکیب های آلی، طرز نمایش ترکیبات آلی پرداخته شده است. پخش ویدئو استخوان بندی هیدروکربن ها کربن (استخوان بندی هیدروکربن ها): کربن، سیلیسیم، ژرمانیم جز عناصری هستند که بر خلاف سایر فلزات و نافلزات، میل به تشکیل پیوند یونی ندارند. چون ظرفیت کربن چهار است می تواند با چهار […]

درصد خلوص و بازده درصدی

در این فیلم آموزشی، به مبحث دنیای واقعی واکنش ها شامل درصد خلوص و بازده درصدی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دنیای واقعی واکنش ها، درصد خلوص دنیای واقعی واکنش ها: بر اساس موضوع دنیای واقعی واکنش ها، در کتاب بازده درصدی و درصد خلوص مطرح شده اند. درصد خلوص: درصد خلوص برای مواد ناخالص تعریف […]

واکنش های جا به جایی دوگانه

در این ویدئو بخش کاوش کنید 1 و2 به موضوع مقایسه واکنش پذیری در واکنش های جابه جایی های دوگانه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو واکنش های جا به جایی دوگانه در واکنش های جا به جایی دوگانه، دو ترکیب با یکدیگر واکنش می دهند، که حداقل یکی از آن ها باید محلول باشد. به طور […]