جستجو
Close this search box.

پلیمری شدن یا بسپارش چیست؟

محوریت فصل سوم شیمی یازدهم، پلیمرها می باشد. در این فیلم آموزشی به موضوع پلیمرها و بسپارش پرداخته شده است. پخش ویدئو پلیمرها یا درشت مولکول ها چیست؟ درشت ها مولکول ها یا پلیمرها به دو گروه طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند. از سلولز، نشاسته، پروتئین ها به عنوان مثال هایی برای درشت […]

گروه عاملی، اترها و الکل ها چیست؟

در فصل دو شیمی یازدهم به دو گروه از ترکیبات آلی اشاره شده است. در این فیلم آموزشی به آن ها یعنی گروه عاملی، اترها و الکل ها پرداخته خواهد شد. پخش ویدئو گروه عاملی چیست؟ گروه عاملی، آرایش منظمی از اتم ها است که به مولکول آلی دارای آن، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر […]

محاسبه سرعت متوسط واکنش قسمت 1

در این فیلم آموزشی، به مبحث سرعت متوسط واکنش و چگونگی محاسبه آن پرداخته شده است. پخش ویدئو سرعت متوسط واکنش چیست؟ به مقدار تولید شده از یک فرآورده یا مقدار ناپدید شده از یک واکنش دهنده تقسیم بر زمان انجام واکنش، سرعت متوسط واکنش گویند. چون تغییرات فرآورده مثبت است، از قدر مطلق بیرون […]

سینتیک شیمیایی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع سینتیک شیمیایی، آهنگ و سرعت واکنش پرداخته خواهد شد. پخش ویدئو سینتیک شیمیایی سینتیک شیمیایی: در ابتدای موضوع سینتیک، کتاب درسی سعی کرده است، دو عبارت را از یکدیگر جدا نماید شامل 1- آهنگ واکنش 2- سرعت واکنش. به بیانی از زمان ماندگاری مواد و پایداری، آهنگ واکنش گفته […]

قانون هس چیست؟

در این فیلم آموزشی، با قانون هس و موارد استفاده آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون هس و محاسبه گرمای واکنش با استفاده از آن یکی دیگر از روش های محاسبه گرمای واکنش ها، استفاده از قانون هس است. وقتی یک واکنش از نظر تجربی امکان پذیر نباشد، یا در شرایط عادی انجام آن […]