جستجو
Close this search box.

رشته مهندسی حمل و نقل ريلی

معرفی کامل رشته رشته مهندسی حمل و نقل ریلی| دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

معرفی رشته مهندسی راه آهن رشته مهندسی راه آهن با هدف آموزش دانشجویان در جهت افزایش سطح علمی و فراهم سازی زمینه های کافی در حوزه های مرتبط با صنایع ریلی در دانشگاه ها تدریس می شود. با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما همراه هستیم تا به بررسی تاریخچه، دانشگاه […]

استدلال مغالطه و استدلال عکس نقیض

در این فیلم آموزشی با انواع استدلال های ریاضی از جمله استدلال به کمک عکس نقیض، استدلال مغالطه و خطاهای رایج در استدلال ریاضی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو استدلال مغالطه گاهی از قیاس استثنایی به صورت نادرست استفاده می شود و منجر به نتیجه گیری نادرست می گردد. به این گونه استدلالات مغالطه می […]

استدلال قیاس استثنایی چه نوع استدلالی است؟

در این فیلم آموزشی با استدلال قیاس استثنایی و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو استدلال ریاضی استدلال ریاضی استفاده از ریاضی و قواعد منطق گزاره ها در حل مسائل و همچنین اثبات یا رد یک گزاره به کمک ریاضی است. اولین گام برای استدلال ریاضی این است که یک عبارت توصیفی […]

قانون عکس نقیض و جذب در مجموعه ها

در این فیلم آموزشی با قانون جذب و عکس نقیض در مجموعه ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون جذب و عکس نقیض در مجموعه ها قانون بیان شده در زیر، قانون عکس نقیض نام دارد. درحقیقت این قانون بیان می کند، هر گزاره شرطی با عکس نقیض خود هم ارز است. به قانون زیر، […]