جستجو
Close this search box.

شاخص های آماری (شاخص خط فقر)

در این فیلم آموزشی در مورد شاخص های آماری و شاخص خط فقر توضیح داده شده است. پخش ویدئو شاخص های آماری چیست؟ شاخص های آماری کمیت هایی هستند که برای اندازه گیری یا مقایسه ی پارامتری از جامعه آماری به کار می روند. شاخص هایی که در فصل 3 ریاضی و آمار 2 مورد […]

اعمال روی توابع از طریق نمودار

در این فیلم آموزشی با اعمال جبری روی توابع شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دو تابع از طریق نمودار توابع آشنا خواهد شد. پخش ویدئو اعمال جبری روی توابع از طریق نمودار توابع در این بخش موضوع محاسبه اعمال جبری روی توابع از طریق نمودار را با نمونه سوالی توضیح خواهیم داد: سوال) نمودار […]

اعمال جبری روی توابع

در این فیلم آموزشی در مورد اعمال جبری روی توابع شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دو تابع توضیح داده شده است. پخش ویدئو اعمال جبری روی توابع اعمال جبری روی توابع: محاسبه هر یک از اعمال جبری (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم)  بر روی دو تابع زمانی قابل انجام است که مقدار ورودی مورد نظر […]

رشته هوانوردی

معرفی کامل رشته هوانوردی| دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته هوانوردی

معرفی رشته هوانوردی رشته هوانوردی به دانشجویان، علم پرواز را می آموزد. رشته هوانوردی رشته جذاب و محبوبی است که داوطلبان گروه علوم ریاضی و تجربی می توانند در این رشته تحصیل کنند. با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما همراه هستیم تا به بررسی تاریخچه، دانشگاه ‌های برتر، نمونه کارنامه […]