جستجو
Close this search box.

میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی با میدان الکتریکی و یکای آن  آشنا خواهید شد. همچنین مثال و تست های مهمی درباره میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار برای شما بیان می شود. پخش ویدئو میدان الکتریکی بارهای الکتریکی که در فاصله‌ای مانند d از یکدیگر قرار دارند، برهم نیروی الکتریکی وارد می کنند. این نیرو […]

رشته مدیریت صنعتی

معرفی کامل رشته مدیریت صنعتی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته مدیریت صنعتی

معرفی رشته مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی  (Industrial Management) شامل مطالعه عملکرد ماشین‌ها و همچنین افراد است. متخصصان مدیریت صنعتی برای نگهداری ماشین آلات در شرایط مناسب و اطمینان از کیفیت تولید آنها به کار گرفته می شوند.  با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما همراه هستیم تا به بررسی تاریخچه، دانشگاه […]

رشته مهندسی ايمنی صنعتی

معرفی کامل رشته مهندسی ایمنی صنعتی| دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته مهندسی ایمنی صنعتی

معرفی رشته مهندسی ايمنی صنعتی با افزایش بلایای طبیعی در جهان و در سراسر جهان، اهمیت ایمنی سرمایه انسانی، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از دارایی‌های موجود یک صنعت در حال افزایش است. رشته مهندسی ایمنی صنعتی بخش عظیمی از مسائل و زمینه‌های مؤثر بر ایمنی نیروی کار و امنیت تجهیزات مهندسی در صنایع […]

معادله خط و شیب خط چیست؟

در این فیلم آموزشی مبحث خط، نوشتن معادله خط و محاسبه شیب خط توضیح داده شده است. پخش ویدئو نوشتن معادله خط خط در صفحه یک منحنی از درجه اول است. معادله خط به صورت y=ax+b می تواند باشد که به a، شیب خط و به b عرض از مبدا گفته خواهد شد. خط با […]

فاصله دو نقطه از یکدیگر

در این فیلم آموزشی به مبحث هندسه مختصاتی شامل نقطه، خط، فاصله دو نقطه از هم و فاصله نقطه از خط خواهیم پرداخت. پخش ویدئو فاصله دو نقطه از یکدیگر هندسه مختصاتی از مباحثی است که از آن در کنکور سراسری به احتمال بسیار زیادی سوال طرح خواهد شد. در این بخش با فاصله دو […]

سطح بین دو منحنی قدر مطلق

یافتن سطح بین دو منحنی شامل قدر مطلق از مباحث بسیار مهم در کنکور سراسری می باشد که در این فیلم آموزشی به آن پرداخته شده است. پخش ویدئو سطح بین دو نمودار قدر مطلق در این بخش با حل یک مثال، به موضوع چگونگی پیدا کردن سطح بین دو منحنی شامل قدر مطلق خواهیم […]

رسم توابع قدر مطلق، نمودار گلدانی

در این فیلم آموزشی به چگونگی رسم توابع قدر مطلق و نمونه تست های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو رسم توابع قدر مطلق توصیه می شود ویژگی ها و نمودار برخی از توابع به دلیل تکرار زیاد، به خاطر سپرده شود که در حل مسئله بتوان از آن ها کمک گرفت. یکی از این توابع، […]