جستجو
Close this search box.

پیوستگی در بازه چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع پیوستگی بر بازه و تعداد نقاط ناپیوسته روی یک بازه خواهیم پرداخت. پخش ویدئو پیوستگی بر بازه در ابتدا به حل چند نمونه تست در مورد موضوع پیوستگی می پردازیم. تست) اگر تابع زیر، در x  =  0 فقط پیوستگی چپ داشته باشد، a کدام است؟ 1 1- 1/3- […]

پیوستگی تابع در یک نقطه، پیوستگی راست و چپ

در این فیلم آموزشی به موضوع پیوستگی، پیوستگی راست و چپ خواهیم پرداخت. پخش ویدئو پیوستگی در نقطه پیوستگی در نقطه: تابع  f در x = a پیوسته است هر گاه: F در a تعریف شده باشد یعنی f(a) موجود باشد. limf(x) x→a موجود باشد  و limf(x)=f(a)  x→a حال برای فهم بیشتر موضوع به حل […]

حد توابع مثلثاتی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع حد توابع مثلثاتی، حل تست در مورد موضوع رفع ابهام خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حد توابع مثلثاتی ابتدا این بخش را با حل یک نمونه تست آغاز خواهیم کرد. تست) اگر  عبارت زیر را داشته باشیم، مقدار a – b کدام است؟   1 1- 7 7- گزینه 4 […]