جستجو
Close this search box.

رشته اقیانوس شناسی

معرفی کامل رشته اقیانوس شناسی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته اقیانوس شناسی

معرفی رشته اقیانوس شناسی رشته اقیانوس شناسی (Oceanography) مطالعه تمام جنبه های اقیانوس است. اقیانوس شناسی طیف گسترده ای از موضوعات، از حیات دریایی و اکوسیستم ها گرفته تا جریان ها و امواج، حرکت رسوبات، و زمین شناسی بستر دریا را پوشش می دهد. با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما […]

فاصله نقطه از خط چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع محاسبه فاصله نقطه از خط و نمونه تست های آن می پردازیم. پخش ویدئو فاصله نقطه از خط چیست؟ منظور از محاسبه فاصله نقطه از خط این است که فاصله عمودی که از نقطه مذکور به خط وارد می شود، چقدر است. فاصله دو خط از یکدیگر، تنها برای […]

فاصله دو نقطه از یکدیگر چگونه محاسبه می شود؟

در این فیلم آموزشی به مباحث فاصله دو نقطه از یکدیگر و مختصات نقطه وسط پاره خط خواهیم پرداخت. پخش ویدئو فاصله دو نقطه از یکدیگر در این بخش به محاسبه فاصله دو نقطه از یکدیگر خواهیم پرداخت. فاصله دو نقطه A(x1, y1) و B(x2,y2) از یکدیگر از طریق فرمول زیر محاسبه خواهد شد. مثال) […]

شرط موازی یا عمود بودن دو خط

در این فیلم آموزشی به موضوع شرط توازی، شرط عمود بودن دو خط و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو شرط توازی و عمود بودن دو خط در ابتدا وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر را بررسی خواهیم کرد. شرط موازی بودن دو خط y=mx+n و y=m’x+n’1 آن است که شیب آن ها برابر باشد. […]