جستجو
Close this search box.

رشته ساخت پروتزهای دندانی

معرفی کامل رشته ساخت پروتزهای دندانی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته ساخت پروتزهای دندانی

معرفی رشته تکنولوژی پرتودرمانی کارشناسان رشته تکنولوژی پرتودرمانی (که رادیوتراپی نیز نامیده می شود) به عنوان بخشی از یک تیم پزشکی تحت نظر یک انکولوژیست کار کرده و تکنیک های پرتودرمانی را برای سرطان و برخی بیماری های دیگر انجام می دهند. با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما همراه هستیم […]

رشته گیاه پزشکی

معرفی کامل رشته گیاه پزشکی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته گیاه پزشکی

معرفی رشته تکنولوژی پرتودرمانی کارشناسان رشته تکنولوژی پرتودرمانی (که رادیوتراپی نیز نامیده می شود) به عنوان بخشی از یک تیم پزشکی تحت نظر یک انکولوژیست کار کرده و تکنیک های پرتودرمانی را برای سرطان و برخی بیماری های دیگر انجام می دهند. با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما همراه هستیم […]

تشکیل معادله درجه دوم با استفاده از ریشه ها

در این فیلم آموزشی به موضوع تشکیل معادله درجه دوم با در اختیار داشتن ریشه ها پرداخته خواهد شد. پخش ویدئو تشکیل معادله درجه دوم با در اختیار داشتن ریشه ها اگر α و β ریشه های معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 باشد. این معادله را به صورت های زیر می توان نوشت: به نمونه مثال زیر […]

روابط بین ریشه ها و ضرایب معادله درجه دوم

در این فیلم آموزشی با موضوع روابط بین ضرایب و ریشه های معادله درجه دوم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روابط بین ریشه ها و ضرایب معادله درجه دوم اگر معادله درجه دوم ax2+bx+c=0 دارای ریشه های x1 و x2 باشد. مجموع، حاصل ضرب و تفاضل ریشه ها را به صورت زیر می توان محاسبه […]